1.2 C
Roșiorii de Vede
marți, noiembrie 28, 2023

Scrierile lui Eminescu

   Scrierile lui Eminescu

                       Să fi trăit bietul Eminescu și să fi asistat la procesul dintre fratele său, căpitanul în retragere Eminescu, și frații Șaraga din Iași, de sigur că și-ar fi sfărâmat pana cu dezgust, de specula nedemnă ce fac moștenitorii săi cu opera sa artistică.

          Căpitanul Eminescu prin act în regulă vinde fraților Șaraga, librari-editori din Iași, editarea scrierilor ilustrului său frate, în trei volume: un volum de Poezii, un volum de Nuvele și al treilea volum de Lucrările și vederile sale politice. După ce editorii au scos două ediții din Poezii –adică două-spre-zece mii de lei, și o ediție din Nuvele și Vederi politice, după ce căpitanul Eminescu își primise dreptul său de autor prevăzut în contract, după ce primise chiar și pentru altă ediție netipărită încă, D-sa pe de o parte se apucă să tipărească și el o edițiune a scrierilor lui Eminescu, iar pe de altă parte publică prin Monitorul Oficial că toate edițiunile publicate de la moartea lui Eminescu sunt contrafaceri și că vor fi sequestrate unde se vor găsi.

          Ne mulțumit cu atîta, D-sa face proces fraților Șaraga, ca să se vază osîndiți la reziliarea contractului, la daune interese în sumă de 70.000 de lei și la interzicerea de a se debita broșura care coprinde Scrisorile Henrietei și ale lui Mihail Eminescu către D-na și D-șoara Emilian din Iași.

         Procesul a venit înainte tribunalului de Ilfov în ziua de alaltă-eri 8 (20) Iunie. Dezbaterile au rulat asupra avirelor cestiuni de drept și de țifre, din care de sigur pentru auditor rezulta milă pentru acela care atunci când a scris maestrele sale poezii, nu se gîndea de sigur că vor veni pe urmă`i oameni care să`i cîntărească versurile cu gologanii și să alcătuiască pe bolțele răcoroase ale pădurilor de salcîmi triste cestiuni de bani și de interese materiale.

       Tribunalul, după ce a ascultat pe excelentul meu amic Const. Mille în apărarea fraților Șaraga și pe D-nul Saita ca avocat al D-lui căpitan Eminescu a respins cererea D-lui căpitan Eminescu, relativ la reziliarea contractului și în ceea ce privește Scrisorile Henrietei și ale lui Mihail Eminescu a admis acțiunea și a osîndit pe frații Șaraga la 100 lei daune interese.

                                                          A consemnat din Adevărul de la 11 iunie 1895

                                                                                      Ion SĂLCEANU                                                   

Articole Conexe

Ultimele Articole