-0.8 C
Roșiorii de Vede
marți, decembrie 5, 2023

Ce a mai făcut Guvernul în 3 mai 2018?

INFORMAŢIE DE PRESĂ

Privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 3 mai 2018

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

 1. HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015-2018
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CUPRU MIN” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIŢA S.A. ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 5. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr.659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
 8. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj
 9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi termenele de clasificare aferente acestora
 10. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Caraş-Severin, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Bacău, Giurgiu, Alba, Braşov, Sibiu, Argeş şi Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 885, pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Cotmeana, judeţul Argeş şi pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 12. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 429, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 13. HOTĂRÂRE privind recunoaştereaAsociaţiei ”Organizaţia Judeţeană Argeş” BASARAB I ca fiind de utilitate publică
 14. HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 2689 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Şimian, judeţul Mehedinţi
 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol şi cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Forumului PRIMO-Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere, la Bucureşti, în perioada 8-10 mai 2018
 16. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004
 17. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil-teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara
 18. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei (Craiova)
 19. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei (Costeşti)
 20. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor
 21. HOTĂRÂRE pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile donate Statului Român
 22. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”
 23. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire Mihăileşti”
 24. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Modernizarea DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7+573-km 19+220”, precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.965/2012
 25. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”
 26. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.81 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
 27. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca şi Crăciuneşti, judeţul Mureş
 28. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare
 29. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur şi Vama, județul Satu Mare
 30. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurii critice naționale
 31. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum național inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local

 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Notă mandat privind negocierea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 50 mil. euro, în vederea finanţării proiectului privind îmbunătăţirea managementului riscurilor la dezastre
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 31 mai 1995
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului Doi la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian (SAC)
 4. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între Republica Albania, Republica Austria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Republica Serbia şi Republica Slovenia privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor şi a Acordului de implementare a Acordului între Republica Albania, Republica Austria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Republica Serbia şi Republica Slovenia privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor
 5. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Săveni, judeţul Botoşani, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Săveni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne
 7. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea desemnării unui membru titular şi a unui membru supleant din partea Asociaţiei Comunelor din România în cadrul delegaţiei României la Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE)
 8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi din cadrul aparatului propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi din cadrul unor instituţii publice şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 9. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Mediului şi a instituţiilor din subordinea acestuia
 10. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului de cooperare între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii, Serviciilor Sociale şi Egalităţii din Spania în domeniul sănătăţii
 11. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

 

 1. NOTE

Notă privind efectivele de forță de muncă specială calificată și necalificată utilizată în penitenciare

 1. PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 453/2017,Plx. 148/2018)
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainiene (L.110/2018, Bp. 612/2017)
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului (Bp. 135/2018)
 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomajşi stimularea ocupării forţei de muncă, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 396/2017, Plx. 602/2017)
 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice (Bp. 43/2018)
 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”(Bp. 78/2018)
 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale (Bp.6/2018)
 8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României (Bp. 64/2018)
 9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şisancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şibărbaţi (Bp. 684/2017)
 10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Plx. 89/2018)
 11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor (Bp. 467/2017, L 541/2017)
 12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şifuncţionareaAutorităţii Electorale Permanente (Bp. 7/2018)

 

Articole Conexe

Ultimele Articole