25 C
Roșiorii de Vede
joi, iulie 18, 2024

Investeşte în oameni!

 

Investeşte în  oameni!

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013

Axa prioritară 1 “ Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.5. “ Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/107/1.5/S/76888

 

Comunicat de presă

“BURSE DOCTORALE ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ÎN DOMENIUL AGRONOMIC ŞI AL MEDICINII VETERINARE” LA USAMV DIN BUCURESTI

 

Ȋn data de 29 noiembrie 2013, orele  15.00, în sala P21 din  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, a avut loc Conferinţa de ȋnchidere a proiectului POSDRU/107/S/1.5/ 76888.

Titlul  proiectul : Burse doctorale în sprijinul activităţii de cercetare în domeniul agronomic şi

 al medicinii veterinare”.  

Beneficiar – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară    din Bucureşti                                                               

Partener–Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la  Brad”-Iasi                                  

Durata proiectului: Proiectului  s-a implementat cu data de 1 decembrie 2010 iar  durata a fost de  36 luni.

Grupul ţintă: La finalizarea proiectului  “grupul țintă” a fost alcătuit din 74 doctoranzi de la buget cu frecvenţă aparţinȃnd domeniilor de doctorat Agronomie, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti.

Obiectivul general:

● Creşterea atractivităţii pentru cariera în cercetare prin sprijinul financiar alocat doctoranzilor din grupul ţintă, creşterea calităţii formării acestora prin intermediul unor metode de cercetare inovatoare şi  dezvoltarea competenţelor ştiinţifice ale doctoranzilor în următoarele domenii de cercetare: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, cu scopul de a contribui la dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere.

Obiectivele specifice:

● susţinerea cu burse doctorale a unui număr de 74 de doctoranzi de la buget în domeniile de cercetare menţionate,  pentru a se forma  în condiţii performante şi pentru a dobândi înalte competenţe ştiinţifice şi tehnice, generatoare de idei inovatoare şi rezultate  ştiinţifice competitive;

● îmbunătăţirea formării iniţiale a cercetărtorilor în cadrul programelor doctorale prin facilitarea accesului la resurse europene de formare şi cercetare: prin mobilităţi interne ale doctoranzilor la organizaţia parteneră şi burse doctorale de mobilitate transnaţionale prin mijlocirea conducătorilor de doctorat ai doctoranzilor grupului ţintă;

● dezvoltarea abordării interdisciplinare în cercetarea derulată în cadrul programelor  doctorale prin organizarea unui modul de specialitate nou (metode de cercetare utilizate în cercetarea fundamentală şi aplicativă, abordarea interdisciplinară a cercetării);

● organizarea unui modul privind managementul cercetării ştiinţifice (elaborarea de proiecte de cercetare, etica şi deontologia cercetării, dreptul asupra proprietăţii intelectuale);

● susţinerea vizibilităţii cercetării realizate de doctoranzi şi dezvoltarea personalităţilor ştiinţifice prin sprijin alocat pentru participarea la seminarii şi conferinţe interne şi internaţionale;

● realizarea unei sesiuni specifice privind egalitatea de gen, de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii;

● organizarea unei sesiuni specifice privind dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului în vederea unei dezvoltări complexe şi armonioase a doctoranzilor;

● promovarea de reţele şi parteneriate la nivel naţional şi european în programele doctorale în vederea orientării către piaţa muncii a viitorilor deţinători ai titlului ştiinţific de “Doctor” şi  îmbunătăţirea capacităţii de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate în  cadrul programelor doctorale.

Cu ocazia conferinţei de ȋnchidere a proiectului au fost acordate trei  premii studenţilor-doctoranzi pentru rezultatele obţinute şi asigurarea vizibilităţii proiectului POSDRU/107/S/1.5/ 76888 prin publicarea de lucrări ȋn reviste ştiintifice cu prestigiu internaţional.

La conferinţa de ȋnchidere a proiectului POSDRU/107/1.5/S/76888 au participat doctoranzi din “grupul ţintă”, membri ai  echipei de implementare, invitaţi, reprezentanţi ai presei:  editura“Ceres”şi revista “Agricultorul romȃn” , ziarul “Opinia Teleormanului”.

 

Manager proiect,                                                                                 Expert IC,

Prof. dr. Cristea Stelica                                                                    Conf.dr Szilagyi Lizica

            Date de contact: 0720882908;0721178596;[email protected]

Articole Conexe

Ultimele Articole