25.6 C
Roșiorii de Vede
vineri, iunie 14, 2024

Se modernizează bibliotecile publice din judeţul Teleorman

Se modernizează bibliotecile publice din judeţul Teleorman

biblioteca-marin-preda

În cursul lunii septembrie Biblioteca „Marin Preda”, instituţie a Consiliului Judeţean, a derulat câteva activităţi speciale de coordonare metodologică la nivel judeţean.

Pentru a asigura dezvoltarea sistemului de biblioteci publice din judeţ, biblioteca a fost reprezentată în perioada 11-14 septembrie, în cadrul programului Biblionet-lumea în biblioteca mea, la o întâlnire a directorilor bibliotecilor judeţene din întreaga ţară, unde s-au stabilit bibliotecile ce vor fi dotate cu noi echipamente IT (calculatoare, videoproiector+ecran de proiecţie, imprimantă, scanner, router); din judeţul Teleorman vor accesa acest program 16 biblioteci comunale, care vor primi echipamente în valoare de 15 mii lei fiecare.

În perioada 18-20 septembrie s-a desfăşurat la Centrul de formare al Bibliotecii Judeţene programul de perfecţionare profesională a bibliotecarilor Bazele serviciilor noi de bibliotecă, unde au fost abordate aspecte privitoare la utilizatorii bibliotecii, serviciile utilizate de aceştia, resursele bibliotecii, iniţierea şi dezvoltare de noi servicii, probleme de comunicare.

La cursul Advocacy pentru biblioteci puternice şi comunităţi unite, organizat de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), care pregăteşte viitorii specialişti în advocacy la nivelul filialelor judeţene ale ANBPR participă, ca reprezentant al biblotecilor din Teleorman, bibliotecarul de la Biblioteca comunală Lunca.

În zilele de 29 şi 30 septembrie reprezentanţii Bibliotecii „Marin Preda” vor participa la conferinţa ProEdit, cu tema Informaţia editorială pe circuitul edituri-biblioteci. Acţiunea, coordonată de Uniunea Editorilor din România în colaborare cu ANBPR, face parte dintr-un proiect cofinanţat din Fondul Social European şi abordează teme de interes maxim, prezentate de specialişti români şi străini din domeniul biblioteconomic şi editorial : cunoaşterea intereselor de lectură ale utilizatorilor, achiziţia de documente, particularităţi ale parteneriatului edituri-biblioteci, e-book-uri, calitatea cărţilor, biblioteca digitală, tehnici de redactare, dificultăţi şi soluţii în scrierea şi implementarea proiectelor; prezentările vor fi completate de activităţi practice, prin workshop-uri tematice.

liviu-vasilica-in-fata-consiliului-judetean

Agenda lucrărilor pe drumurile judeţene

Modernizarea şi dezvoltarea structurii rutiere de drumuri judeţene rămâne şi în mandatul 2012-2016 un obiectiv prioritar pentru Consiliul Judeţean, principala sursă de finanţare vizată fiind atragerea de fonduri europene. O importanţă la fel de mare pentru asigurarea unui flux de circulaţie bun, cu conexiuni rutiere rapide în judeţ şi spre principalele drumuri judeţene şi naţionale din regiune, precum şi creşterea volumului transportului de călători şi de mărfuri, o are întreţinerea şi reabilitarea drumurilor judeţene actuale, principala sursă de finanţare fiind bugetul propriu. Din această categorie, în prezent se execută lucrări pe următoarele tronsoane :

▪ întreţinere pe drumurile judeţene pietruite DJ 506 Scurtu Slăveşti-Drăceşti (km 86+960-90+960/L=4,00 km) şi DJ 612 Orbeasca de Jos-Călineşti (km 42+243-48+793/L=6,55 km);

▪ plombe şi covor asfaltic pe DJ 503 Blejeşti-Purani (km 73+000-80+140/L=7,14 km) şi DJ 504 Lada-Tătărăştii de Jos (km 97+100-97+400/L=0,30 km);

▪ balastare pe DJ 612 A Balta Sărată-Plopii Slăviteşti (km 36+317-47+790/L=11,47 km);

▪ pe DJ 611 limita judeţului Dâmboviţa-Gratia/până la intersecţia cu DJ 701 a fost finalizat covorul asfaltic.

Alexandria-Giurgiu, mai scurt cu circa 25 km

Consiliul Judeţean are în derulare proiectul „Reabilitarea infrastructurii DJ 504 Cernetu/DJ 506-Alexandria/E70, km 42+060-53834, repararea şi reconstrucţia drumurilor PVN 1026 şi PVN 1020-districtul Pleven”, depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1-îmbunătăţirea mobilităţii şi accesului la infrastructura de transport, informaţie şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenţie 1.1-îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontaliere rutiere şi fluviale. Programul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi co-finanţat de România şi Bulgaria prin contribuţii de la bugetul de stat şi de la beneficiarii proiectului. Contribuţia proprie a Teleormanului pentru acest proiect, al cărui lider este Consiliul Judeţean, este de 2,54 la sută din valoarea eligibilă a proiectului, parteneri de implementare fiind municipalităţile bulgare Dolna Mitropolya şi Guliantsi.

Reabilitarea a 11,774 km din  DJ 504 va asigura o legătură mai scurtă între punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse şi Alexandria (circa 60 km), cu continuare spre Piteşti; cele două rute folosite în prezent sunt mai lungi : Alexandria-Pietroşani-Giurgiu (80 km) şi Alexandria-Ghimpaţi-Giurgiu (90 km). Valoarea proiectului este de 7,67 mil euro.

În această săptămână a avut loc la Pleven o întâlnire de lucru între partenerii români şi bulgari, în cadrul căreia bulgarii au prezentat documentele aferente părţii lor de proiect, în vederea întocmirii cererii de rambursare.

drum-judetean

Articolul precedent
Articolul următor

Articole Conexe

Ultimele Articole