13.6 C
Roșiorii de Vede
duminică, mai 19, 2024

Salcia, o localitate celebra…

SALCIA, O LOCALITATE CELEBRA, SĂRACA, DAR CU OAMENI INIMOŞI ŞI DORNICI DE REVANŞĂ ÎN FATA ISTORIEI TRECUTE ŞI PREZENTE

Aşezată pe „ lunga, îngusta şi săraca vale Călmăţuiului”, comuna Salcia , locul de naştere al marelui Zaharia Stancu, pe nedrept trecut într-un con de umbră de colegii scriitori pe care i-a păstorit ani de zile cu blândeţe şi competenţă, are în componenţa sa trei sate : Salcia, Băneasa şi Tudor Vladimirescu.

Trebuie să mai amintim şi de sătucul numit Viorica, aflat chiar pe marginea sudică a Călmăţuiului, numele fiind luat ,se spune, de la fiica inginerului cadastral Secăreanu, cel care în anul 1893 a schiţat vatra satului.

Primar Suna MariusLocalitatea SALCIA apare pe o hartă rusească în anul 1835, dar ea are o vechime mult mai mare, dovadă că în anul 1750 apare pe o inscripţie găsită în bisericuţa de lemn din cimitirul satului. Nici nu se putea astfel, construirea căii ferate Costeşti – Roşiori – Turnu Măgurele din anul 1887, data dării ei în funcţiune, găseşte Salcia ca pe o localitate importantă traficului feroviar. Gara care este construieşte aici este o dovadă clară că Salcia prezenta o importanţă deosebită pentru conducătorii vremii respective.

Denumirea satului principal, spun bătrânii, vine de la o salcie în jurul căreia s-au grupat primele aşezări, prin sud – estul Călmăţuiului, în punctele numite „Valea Mătuşii”, „La fântâna lui Carabaşu” etc. Satul este „tras la linie” în vremea domniei lui Barbu Ştirbei când s-a făcut rânduială în aşezarea locuinţelor şi s-au stabilit uliţele.

Băneasa, al doilea sat din componenţa comunei Salcia, avea în anul 1835 peste 130 de gospodării, numele fiindu-i dat de la o „băneasă”, soţia unui ban, proprietarul moşiei.

Satul Tudor Vladimirescu are o vechime mai mică decât celelalte două sate, datând, se pare, din anul 1893. Prima primaria-salciadenumire a satului a fost aceea de Stănicuţ, după numele unui cioban, găsit aici cu stâna, când s-a măsurat vatra satului. Şi acum bătrânii o numesc tot aşa, sau Prinţu, de la „Principele Ferdinand”, aşa cum i s­a schimbat denumirea în anul 1905. Se spune că denumirea de Tudor Vladimirescu i s-a dat în 1945, nu numai pentru a se stinge trecutul regalist şi a se trece pe noile coordonate istorice, dar şi pentru a aminti de faptul că mai mulţi tineri din Salcia s­ar fi dus după Tudor Vladimirescu pentru a i se alătura oştii acestuia. Se mai spune că pe locul actualului sat Tudor Vladimirescu a existat satul Prisăceni, dar locuitorii lui au dispărut în 1813, în timpul ciumei lui Caragea. Un zapis, datat 4 noiembrie 1623, aminteşte despre „Marcu din Prisăceni, cu femeia lui Parasca, vând 8 locuri – funii de moşie lui Neagoe din Cârligaţi pentru13 unghi – galbeni de aur”. Mai există şi hrisovul lui Alexandru Iliaş Voievod „care întăreşte, la 8 mai 1628, lui Tudor Slujer mai multe sate, occine, vecini şi ţigani”, şi unde se aminteşte de satul Prisăceni.

Astăzi, suprafaţa administrativă a comunei Salcia, conform planului urbanistic general întocmit în anul 2002 era de 6028.00 ha, din care 5681.00 ha în  extravilan şi 347.00 ha în intravilan, în care sunt incluse şi cele 223.00 ha aferente satelor Băneasa şi Tudor Vladimirescu. Coordonatele geografice ale comunei Salcia sunt: 43° 57′ Nord, 24° 55′ Est şi are ca vecini: la est, satul Băduleasa, la vest , comuna Călmăţuiu, la nord, comuna Troianul, iar la sud se învecinează cu comuna Putineiu.

vointa-salciaCând vorbeam despre faptul că Salcia este o comună săracă, aveam în vedere nu numai   situaţiaeconomică actuală, dar şi sărăcia datelor pe care cineva ar dori să le afle din celălalt capăt al lumii dacă ar accesa Internetul. După alegerile din vara lui 2008, la conducerea primăriei comunei Salcia a fost ales primar tânărul Marius Şună, dornic, după cum ne-a mărturisit, să se pună în slujba concetăţenilor săi, pentru unirea eforturilor în vederea aducerii comunei în prim planul dezvoltării economice, culturale şi sportive.

vointa-salcia2A găsit primăria înglotată în datorii, fără planuri pentru viitor, fără proiecte. A început metodic să creeze o anumită stare de spirit, să construiască o stare de normalitate şi să-şi atragă gospodarii comunei în proiecte imediat necesare, deşi, de ce să n-o spunem, a întâmpinat, şi mai întâmpină, destule adversităţi din partea celor care n-au făcut nimic, dar nici nu vor să-i lase pe alţii să construiască. Mai sunt destui a căror unică raţiune de a fi este aceea de a nu fi de acord cu nimic, fiindcă ei gândesc astfel: domnule, cine nu munceşte, nu greşeşte!?!?

„În Salcia, ne spunea primarul Marius Şună, este nevoie de oameni hotărâţi, este nevoie de accesarea cât mai grabnică a fondurilor europene, este nevoie ca localităţile care compun comuna noastră să beneficieze de apă curentă, de canalizare şi de infrastructură modernă. Ne-am propus, eu, viceprimarul Leonte Zoe, şi cea mai mareprimar-zoe-leonte parte a membrilor Consiliului local, să întocmim proiecte care să ne dea posibilitatea de a introduce apă curentă şi canalizare în toate cele trei sate ale comunei, să asfaltăm străzile, să betonăm trotuarele, astfel încât eventualii investitori să găsească şi în Salcia cel puţin condiţii asemănătoare celorlalte comune din judeţul Teleorman, comune care , de ce să nu casa-memoriala-zaharia-stancurecunoaştem, sunt cu mult înaintea noastră din acest punct de vedere. Aşa cum cunosc eu locuitorii comunei, voi avea tot sprijinul lor în vederea modernizării localităţilor noastre. Nu în ultimul rând, sunt ferm convins că vom avea şi ajutorul factorilor de decizie, în special al domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, un om generos, competent, atent la nevoile satului teleormănean, mai ales că Domnia sa este născut tot într-un sat teleormănean, nu departe de localitatea noastră. Schimbările pe care mi le-am propus să le fac, le-am început din perioada în care nu eram încă primar. Mă refer aici la reînfiinţarea echipei de fotbal a comunei, „Voinţa Salcia” care, iată, acum, la începutul anului 2009, se află pe primul loc în Campionatul judeţean -Categoria Promoţie. Nu a fost uşor, dar cu aju toru l u nor entuziaşti tineri ş i a u n o r generoşi sponsori.

Ceea ce nu spune primarul Marius Şună, este faptul că el este principalul sponsor, după cum ne şoptesc cu mândrie oamenii comunei!). Voi înfiinţa cât de curând serviciul de salubrizare a comunei şi le voi demonstra concetăţenilor mei că starea de curăţenie este şi va fi prioritară pentru mine, vor apărea pe arterele principale ale comunei co şu ri l e strad al e p en tru depozitarea gunoaielor, locuitorii de pe aceleaşi artere vor fi dotaţi cu pubele pentru colectarea gunoiului.

Biserica cu Hramul SF IOAN
Biserica cu Hramul SF IOAN

Voi înfiinţa Poliţia comunitară şi voi face tot ce depinde de mine pentru a înfiinţa un parc de agrement şi odihnă în centrul comunei, urmând ca fiecare sat component să aibă un asemenea parc de odihnă, dar şi de joacă pentru copii. Încerc, de asemenea, să ofer posibilitatea cetăţenilor comunei de a ţine o legătură mai strânsă cu bisericile din comună. În anul 2008, cu sprijinul preotului paroh Dumitru Guinea am organizat hramul bisericii din satul Băneasa, iar în data de 7 ianuarie 2009, le-am fost alături preoţilor Nicu Urse şi Alin Sbârcea când au organizat hramul bisericii „Sf. loan „ din Salcia. Am oameni deosebiţi în comună, pe care te poţi sprijini, de o deosebită probitate profesională şi morală: Prof. Elena Guinea, dir. Şcolii Generale „Zaharia Stancu”, prof. Gheorghe Veche, Stelică Bâtlan, dar şi alţi concetăţeni, de diferite profesii, cum ar fi: Aris Chesaris, lulică Olteanu, Augustin Popescu, Nicu Elefterie Guinea, energicul coordonator al echipei de fotbal, dar şi mulţi alţii. Sunt multe de făcut în comună, au avut grijă colegii care au fost înaintea mea la primărie să am de lucru, de aceea îi asigur pe destoinicii locuitori ai comunei Salcia că vor avea în mine un primar aflat tot timpul la dispoziţia lor. Să aibă încredere că ceea ce ne-am propus, cu multă muncă, răbdare şi perseverenţă, vom realiza. Ei ştiu că am fost tot timpul alături de ei, de nevoile lor. Comuna SALCIA trebuie să devină o comună modernă, europeană!

Ion SĂLCEANU

Articole Conexe

Ultimele Articole