7.4 C
Roșiorii de Vede
marți, februarie 20, 2024

Proiecte de legi şi Memorandumuri

     Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei   Guvernului României din 31 mai 2018

 

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGEpentru ratificarea protocolului privind transportul durabil, adoptat la Mikulov la 26 septembrie 2014 şi semnat de România la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 389/2006

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/LG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE LEGEpentru completarea Legii nr. 143/2002 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/LG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/LG-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile commune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-70.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi BIRD prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 şi la 25 octombrie 2017, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi BIRD şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi BIRD, semnate la Bucureşti la 28 octombrie 2007

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-71.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-72.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-76.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-73.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-74.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului 1059 situat în municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-75.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi pentru transmiterea unor imobile situate în municipiul Arad, judeţul Arad, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-77.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire Ştei”, judeţul Bihor

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-78.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-79.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor Fundaţiei Asia-Europa, în perioada 5-9 iunie 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-84.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Poienarii de Argeş, judeţul Argeş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-81.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-82.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-83.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III.         MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysiei privind asistenţa judiciară în materie penală
 2. MEMORANDUMcu tema: „Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bacău, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil compus din teren în suprafaţă de 2.242 mp şi construcţie cu regim de înălţime parter şi suprafaţă construită de 591 mp, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru construirea unui nou sediu al Judecătoriei Bacău”
 3. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, Ministerul Apărării din Ungaria, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării din Republica Slovacia şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia privind cooperarea în cadrul iniţiativei Smart DefenceTier 1.29, Punerea în Comun a Capabilităţilor CBRN
 4. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului
 5. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în sfera culturii între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Culturii din Republica Belarus
 6. MEMORANDUMcu tema: Constituire Comitet interinstituţional pentru gestionarea cazurilor sensibile cu incidenţă în domeniul ajutorului de stat
 7. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Centrului de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor
 8. MEMORANDUMcu tema: Elaborarea Codului Economic al României

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 27 iniţiative legislative parlamentare

 

Articole Conexe

Ultimele Articole