25 C
Roșiorii de Vede
joi, iulie 18, 2024

Modul de acordare a îndemnizaţiei pentru creşterea copilului

MODUL

de acordare a îndemnizaţiei pentru creşterea copilului începând cu 1 ianuarie 2011

alexandru_mocanu3

Noile prevederi privind acordarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor aplica doar pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011. Pentru copiii născuţi până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, se vor aplica prevederile actuale, reglementate prin OUG 148/2005, cu stabilirea indemnzaţiei la nivelul de 75% din media veniturilor, dar nu mai puţin de 600 lei şi nici mai mult de 3.400 lei. Cuantumul este mai avantajos faţă de cel acordat în prezent, care este redus cu 15% conform Legii nr.118/2010 (75% faţă de 72,25% în prezent).

Noua formulă de acordare a indemnizaţiei pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea de măsuri opţionale, la dispoziţia părinţilor, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap

Variantele pentru care pot opta părinţii sunt următoarele:

Varianta I: În situaţia în care părintele optează pentru rămânerea în concediul pentru creşterea copilului pâna la data la care acesta împlineşte vârsta de 1 an, conform actului normativ adoptat:

–    Va primi o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei,

–    Va beneficia de un stimulent de inserţie pe piaţa muncii în cuantum lunar de 500 de lei, dacă părintele se întoarce la activitatea profesională până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an. În acest caz, stimulentul se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;

–    În situaţia în care părintele nu revine pe piaţa muncii, acesta va putea opta pentru acordarea unui concediu fără plată pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 1 an şi 2 ani;

Varianta II: În situaţia în care părintele optează pentru rămânerea în concediul pentru creşterea copilului pâna la data la care acesta împlineşte vârsta de 2 ani, conform actului normativ adoptat:

–    Părintele va primi o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei,

–    pentru această opţiune stimulentul de inserţie nu se acordă

EXCEPŢIE:

–          Pentru copilul cu handicap, părintele care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, concediul se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se va acorda în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei

–          În cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizează, oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

MĂSURI SUPLIMENTARE aplicabile oricărei situaţii(opţiune sau cazul de excepţie):

–          Suplimentarea cuantumului indemnizaţiei cu suma de 600 de lei începând cu cel de-al doilea copil pentru sarcinile multiple;

–          Suplimentarea cuantumului indemnizaţiei cu suma de 600 de lei pentru naşterile survenite în interiorul perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului;

–          Plata în toată această perioadă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;

–          Constituirea perioadelor de concediu ca şi perioade asimilate în sistemul asigurărilor de sănătate, în sistemul asigurărilor sociale şi al asigurărilor pentru şomaj;

–          Perioadele menţionate anterior constituie vechime în muncă şi în serviciu;

–          Introducerea unei noi dispoziţii, care interzice angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, inclusiv timp de 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate, în cazul salariatei/salariatului care se află în concediu pentru creşterea copilului  sau în cazul celor care se află în plata stimulentului de inserţie,

–          Prelungirea concediului fără plată acordat după primele 3 naşteri, respectiv după primii 3 copii, de la 3 luni, la 4 luni, în vederea transpunerii prevederilor Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere în aplicare a acordului-cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi ETUC.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor, economiile realizate prin aplicarea acestor modificări sunt de 100 de milioane de lei(adică 1.000 de miliarde lei vechi) în 2011 şi aproximativ 500 de milioane de lei(adică 5.000 de miliarde lei vechi) în 2012.

Alexandru MOCANU

Senator PDL de Teleorman

09.12.2010

Articole Conexe

Ultimele Articole