39.5 C
Roșiorii de Vede
vineri, iulie 12, 2024

GHEORGHE FABIAN – 80 Inscripție pe o petală de vultur

Vineri, 18 iunie 2021, ora 13.30, la Filarmonica „Oltenia” din Craiova

                                          GHEORGHE FABIAN – 80

                                        Inscripție pe o petală de vultur,

                                           intarsie pe boabă de muștar

 

        Viața și activitatea sărbătoritului nostru de AZI – Gheorghe Fabian – au fost, sunt și fi-vor totdeauna plasate sub arcul de lumină al Pogorârii Sfântului Duh asupra noastră, al Solstițiului celui mai strălucitor, Solstițiul de vară, care premerge Noaptea de Sânziene, când cerurile se deschid, iar Spiritul Moșilor, stră-Moșilor noștri Primordiali coboară printre noi și ne binecuvântează.

…Nevoia de independență a clocotit în inima copilului acestuia încă de la anii vârstei de aur, petrecuți în satul natal, Butin (azi, orașul Gătaia) din județul Timiș. Multietnic era cătunul acela de vis, Butin, în care – în deplină armonie, solidaritate și omenie – trăiau slovaci, români, sârbi, germani, unguri, evrei. Părinții săi erau slovaci. Tatăl – cantor-organist al Bisericii lutherane. Iubindu-l ca pe lumina ochilor, pe când odrasla avea doar 9 ani, tatăl – în deplin acord cu mama – a vândut un cal și i-a dăruit un acordeon Hohner, cu 80 de bași. Gest de ctitor. Gestul părinților săi. Gest întemeietor de opțiune profesională și destin în vibrații baroce din muzica lui Vivaldi.

Cu dragoste maternă și înțelepciune paternă, i-au încredințat misiunea celestă de a iubi muzica, îndemnându-l să-și asume, încă de la vârste fragede, alte și alte responsabilități – pentru a-și consuma rodnic energia, prea plinul de viață genuină, gâlgâitoare și a-și estompa eventuale ispitiri egocentrice.

Astfel i-au deschis, simultan, calea regală a cunoașterii de sine și a cunoașterii lui Dumnezeu. Recomandabil ar fi fost – gândeau părinții săi – să-l înscrie la cursuri de muzică, teatru, ori dans de societate, dar acolo, la Butin, nu aveau cum…

Încă de pe atunci, Gheorghe Fabian era animat de vocația pentru activități creative, care să-l propulseze cât mai aproape de centrul atenției publice și, dacă se poate, chiar pe tărâmul magic al artelor de la luminile rampei.

Este exact ceea ce i s-a întâmplat în viață, în profesie, în iubire.

Iubirea, prețuirea și respectul față de sine și față de aproapele.

Propensiunea spre a-și începe fiecare zi privindu-se direct, cutezător în ochi, zâmbindu-i alter-egoului din oglinda matinală, care-i deschidea pridvorul sufletului său grațios și lăstărind empatie, poate chiar filantropie, pentru cei din jur.

Misiunea cu care Sfântul Duh l-a trimis pe Terra,  a fost, este și va fi aceea de lider.

A avut, dintotdeauna, cvasi-totalitatea înzestrărilor specifice liderului.

Liderul răsărind surâzător, frenetic ori furtunos – după caz – ca un mândru și exuberant, fremătător și persuasiv trandafir de purpură (cu sau fără țepi!), în mijlocul rudelor, colegilor, prietenilor.

Răsărind, cucerindu-i pe toți și, desigur, pe toate cosânzenele -, apoi scuturându-și, fără trufie, cu abia mascată timiditate, miresmele, petalele, semințele, dând frâu liber lăstarilor într-un superb rond de trandafiri, într-o pădure sacră de Rosa canina fulgerând zările…

Deloc arogant, trufaș ori ranchiunos -, Gheorghe Fabian a fost mereu păscut de bourul fumegând al lucidității dureros de dulce, pe cât de rece, de gheață luciditate, pe atât de fierbinte, duduind exploziv cum lava incandescentă în trunchiul vulcanului cu biciuiri năprasnice…

Niciodată vanitos, dar mai tot timpul orgolios în cel mai înalt sens pozitiv posibil -, el s-a dovedit, de-a lungul celor opt decenii de viață și studiu, de muncă intensă, creație neostoită și travaliu de orchestrație asiduu, s-a dovedit un om și o personalitate cu simțul  măsurii, permanent ghidată de ceea ce numim rigoare și disciplină lăuntrică, spirit dominator, dar nu autarhic, nu încătușat în carapacea de duritate și exigență excesivă, ci întemeindu-se pe autoritatea a cărei sorginte are obârșii adânci în asidua pregătire perpetuă și buna cumpănire provenind din profesionalism adevărat și fler managerial.

Însușindu-și cu atenție, calm, tenacitate și fervoare legile stricte ale frazării muzicale impecabile, ale dicției și impostației strunite cu vocație, ale punctului și contrapunctului -, Gheorghe Fabian le-a transpus în practică ÎNTOCMAI, în tot ceea ce a întreprins.

Suverană și de neclintit, voința i-a fost mereu la înălțimea aspirațiilor nobile și înnobilante.

Ținând piept cu stoicism de Prometeu înlănțuit impulsurilor/ispitelor de a fi admirat, de a i se recunoaște valoarea, cromatica spirituală înfloritoare, vibrația radiind lumină, energii pozitive, serenitate -, Gheorghe Fabian NU s-a lăsat niciodată pe tânjală.

Dimpotrivă, a acționat ne-încetat cu energie debordantă, propunându-și să constituie – indiferent de vârstă și de îndatoriri – modelul demn de urmat de toți cei din preajma sufletului său, din familie, dar și din instituția prestigioasă la timona căreia a navigat cu temeritate, siguranță și destoinicie prin furtunile și provocările primului deceniu din trufașul secol XXI.

Secol despre care – parcă în amintirea cantorului-organist din Butin (Banat) -, André Malraux afirma că „Va fi religios sau nu va fi deloc !”.

Avertismentul marelui om de cultură francez se dovedește cu atât mai valabil ACUM, cu cât sataniștii ce încearcă să cucerească planeta șterg creiere, manipulează la modul ultra-profesionist, sperând să ne scufunde în pandalia GUVID, în berna și în bezna unui Carnaval de la Veneția întors cu sgaidele în sus, Carnaval de fum și pucioasă, extins la scară globală…

Revenind la „mouton dore-urile” noastre dragi, la acest fermecător Alain Delon (actorul celebru, nu haina de blană de la Orăștie!) -, se cuvine să reliefăm că, atât ASTĂZI, în sfânta zi de 18 iunie 2021, cât și în cele ce vor veni în anii de mătase ce i se vor așterne în cale -, Gheorghe Fabian trăiește bucuria plenară, inconfundabilă, numai a sa, că și-a încununat viața cu trei diamante de câte 24 de carate, cei trei fii ai domniei sale: George, Mihai-Radu și Geo-Fabian.

Sunt realizările supreme ale unei vieți de om, supus nu rareori la cazne, dar având forța de a se ridica mereu și de continua cursa contra-cronometru în lupta cu Timpul.

Colierul vieții sale este viu și strălucitor, pentru că a știut să păstreze în armonie amintirea primei sale soții, Ecaterina Rădulescu, profesoară de matematică, mama primilor doi copii, în armonie cu prezența reconfortantă a celei de-a doua consoarte, Ileana Dinulescu, delicat artist liric în corala Filarmonicii „Oltenia”, mama celui de-al treilea fecior.

Reperelor de suflet ale împlinirilor semnificative ale distinsului Domn omagiat ACUM și AICI, li se adaugă, începând de AZI, volumul cu coperte în unduiri de albastru de cobalt.

Sub o fotografie foarte expresivă, din multiple puncte de vedere, pe coperta dintâi citim inscripția: Gheorghe Fabian, O VIAȚĂ & UN DESTIN – Filarmonica „Oltenia”.

Publicat la cunoscuta Editură AIUS din Bănie, volumul este îngrijit și prefațat  chiar de managerul acesteia: prof. Nicolae Marinescu, în partea final fiind rotunjit de un alt text de escortă: postfața semnată de Eugen Petre Sandu, profesor universitar doctor.

Captivant de la un capăt la altul, acompaniat de o bogată arhivă iconografică, noua bijuterie editorială are virtuți documentare indiscutabile, punctând prin detaliile cele mai semnificative NU doar viața și activitate lui Gheorghe Fabian, ci pe aceea de 117 ani a Societății Filarmonice din Craiova, devenită, în urmă cu 74 de ani, prin Decret al Regelui Mihai I de România, Filarmonica „Oltenia”.

 

Fermecătoare Doamne și discreți Domni, a sosit momentul să-i adresăm sărbătoritului, din adâncul inimilor noastre, tradiționala urare: La mulți ani, Gheorghe Fabian!

        Și, totodată: La mulți ani rodnici, Filarmonica „Oltenia” din Craiova!.

 

…Iar peste 10, 20, 25 de ani, vă așteptăm aici, pe toți, sub aceleași auspicii de taină și Lumină ale Pogorârii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.

Încă și încă o dată: La mulți ani, brav fiu al cantorului-organist din Butin (Timiș), vlăstar de slovac reîntemeiat în Bănie și imunizat cu Spiritul Olteniei – spirit românesc la modul absolut, cum îl definea Adrian Păunescu.

*

În încheierea intervenției mele, permiteți-mi să-i înmânez muzicologului Gheorghe Fabian Premiul „CONSTANTIN ARVINTE”, acordat acum, în premieră absolută, de Revista „LAMURA”.

        ..//..

                                                            DAN LUPESCU

Craiova, 18 iunie 2021

       

 

 

 

                                                             DIPLOMĂ,

CONFORM MACHETEI (Ovidiu Ghidirmic)

DIN COMPUTERUL DOMNIILOR VOASTRE

….LAMURA acordă, în premieră absolută,

Premiul CONSTANTIN ARVINTE

Domnului GHEORGHE FABIAN,

Personalitate cu multiple valențe, ex-manager general al Filarmonicii „Oltenia”, a cărui altitudinea sa profesională transpare din smalțul metaforelor-lauri cu care, la cumpăna dintre milenii, l-au gratulat ALFRED HOFFMAN („Muzician activ, devotat trup și suflet cauzei căreia i s-a dedicat”), IOSIF CONTA („Muzicologul Gheorghe Fabian, sufletul Filarmonicii…”), CONSTANTIN SECARĂ („Fabian, el însuși o instituție, o legendă vie a Filarmonicii „Oltenia”).

Vivat! Crescat! Floreat!

                                                                        Director fondator, DAN LUPESCU

Craiova, 18 Iunie 2021

 

 

 

Articolul precedent
Articolul următor

Articole Conexe

Ultimele Articole