20.3 C
Roșiorii de Vede
duminică, iunie 23, 2024

EMINESCU și contemporanii

EMINESCU și contemporanii

          “Triste  știri ne aduce Curierul Român din Botoșani despre starea sănătăței lui Eminescu. Or-ce nădejde de îndreptare este perdută și nu mai e vorba de acum de cât d`a se îndulci suferințele grozave ale nenorocitului poet până când moartea se va milostivi să`l desrobească.

          Să sperăm că se vor mai găsi inimi generoase pentru acest scriitor de valoare care a ilustrat literatura națională și că inițiativa privată va repara neomenia guvernului, care n`a găsit nimic mai vrednic de făcut de cât să suprime ajutorul neînsemnat pe care consiliul general din Botoșani i`l alocase deja.”

                                             (EPOCA din 6(18)Septembrie 1887

                                           INFORMAȚIUNI

          La Iași circulă o petiție către Cameră prin care se stărue a se acorda o pensie viageră iubitului nostru poet Eminescu, petiție la care ne unim din toată inima. Starea sănătăței poetului, cum aflăm din Botoșani, s`a îmbunătățit cu desăvârșire, mulțumită duioaselor îngrijiri ale surorei sale și ale doctorului Isaac, în cât putem spera a`l vedea consacrându-se din nou literilor, pentru Gloria neamului nostru.

                                                           ( Epoca de Marți, 1(13) DECEMBRIE 1887

                                         INFORMAȚIUNI

          Direcțiunea ospiciului Mărcuța a făcut cunoscut parchetului că nu mai poate ține în căutare pe nenorocitul nostru poet Eminescu, pentru motivul că ospiciul nu poate hrăni de cât pe acei ai cărora întreținere e plătită de primăria capitalei.

          Primul procuror față cu această invitațiune puțin umanitară a direcțiunei ospiciului de alienați, a cerut de la domnii medici Nikita, Alexianu și Suțu, să`i prezinte un raport asupra stărei poetului Eminescu.

          Acest raport a fost depus Joi și dintr`însul se constată că boala crudă care a lovit pe sărmanul bolnav se agravează din zi în zi.

          În urma celor arătate, d. prim-procuror va cere de la primul-președinte al tribunalului de Ilfov să instituie o curatelă asupra averei bolnavului, adică asupra modestei pensiuni de 250 lei pe care îi a acordat-o,- și încă nu de mult Camera; din ea se va plăti pensiunea la ospiciu.

                                             (EPOCA- Duminică 9(21) Aprilie 1889

 

Marele poet Eminescu e mai bine acum.

          (“Epoca” de Vineri 26 Maiu(7 Iunie) 1889

                                                                        A consemnat din presa timpului

                                                                                        Ion SĂLCEANU

Articole Conexe

Ultimele Articole