13.6 C
Roșiorii de Vede
luni, mai 20, 2024

CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE

Rezoluţia Congresului Cadrelor Didactice

 

dsc_0109După trei zile de dezbateri, participanţii la CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE constată că forma actuală a Codului Educaţiei şi forma actuală a Legii Învăţământului nu satisfac în întregime dezideratele congresului, acestea menţinând discriminarea care se face în prezent între membrii aceleiaşi categorii socio-profesionale.  Consiliul Director al AGIRo are mandat imperativ din partea delegaţiilor judeţene să sprijine acea viitoare variantă a Codului Educaţiei sau acea viitoare variantă a Legii Învăţământului care va cuprinde solicitările congresului.

 

În perioada 27 – 30 august 2009, la amfiteatrul Complexului Studenţesc Leu din Bucureşti, str. Iuliu Maniu, nr. 1-3 s-a desfăşurat CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE – AL XXX-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA.

 

            Au participat 900 de delegaţi (educatoare, învăţători, institutori, profesori, inspectori şcolari pentru învăţământul primar, directori de şcoli, cercetători ştiinţifici, lectori universitari, doctori în pedagogie) din cele 59 de asociaţii / sucursale judeţene / de sector, ai asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din comunităţile româneşti din ţările vecine: Republica Moldova, Transnistria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria, Macedonia; reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din România, ai Consiliului Naţional al Elevilor, ai Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, ai Asociaţiei Comunelor din România, ai Institutelor de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti şi Chişinău, ai EDUGATE şi Microsoft România.

Congresul s-a bucurat de sprijinul substanţial al Doamnei Ministru al Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ecaterina Andronescu şi al Domnului Secretar de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Eugen Tomac.

 

            Au onorat cu prezenţa, au pledat pentru pachetele legislative supuse dezbaterilor publice şi au răspuns cu multă solicitudine întrebărilor cadrelor didactice înalte oficialităţi ale statului şi personalităţi publice: Traian Băsescu, Preşedintele României; Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; Adriana Pană, Secretar de Stat; Oana Badea, Secretar de Stat; Eugen Tomac, Secretar de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni; Viorel Badea, Senator; Titus Corlăţeanu, Senator; Mihail Matekovits, Director M.E.C.I.

 

După trei zile de dezbateri, participanţii la congres constată că forma actuală a Codului Educaţiei şi forma actuală a Legii Învăţământului nu satisfac în întregime dezideratele congresului. Cunoscând faptul că aceste proiecte legislative sunt încă în lucru, semnatarii prezentei rezoluţii dau mandat imperativ Consiliului Director al AGIRo să sprijine acea viitoare variantă a Codului Educaţiei sau acea viitoare variantă a Legii Învăţământului care va cuprinde solicitările congresului.

 

            1. Pentru o dreaptă încadrare, eliminarea discriminărilor dintre membrii aceleiaşi categorii socio – profesionale şi realizarea unei salarizări egale la studii egale, propunem următoarele amendamente:

 

Condiţii de studii pentru ocuparea funcţiilor didactice:

a) Învăţători şi educatori să fie încadraţi absolvenţii cu studii medii (liceul pedagogic ori o şcoală medie echivalentă).

 

b) Profesori cu studii superioare de scurtă durată să fie încadraţi absolvenţii de:

–  colegiu universitar pedagogic;

–  studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul I (Bologna);

–  liceu pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de scurtă durată.

 

c) Profesori cu studii superioare de lunga durată să fie încadraţi absolvenţii de:

– studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul II (Bologna, masterat);

– liceu pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul I;

– liceu pedagogic ori colegiul pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată.

 

2. Asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice să aibă rol consultativ în luarea deciziilor atât la nivel ministerial, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ, conform articolului 9 din Constituţia României, «patronatele, sindicatele şi asociaţiile profesionale contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor».

 

3. În învăţământul şcolar şi preşcolar să se stabilească încadrarea pe post, în conformitate cu schema orară a clasei, dar nu mai mult de 18 ore de predare-învăţare- evaluare pe săptămână, adică nu mai mult decât profesorii.

 

                Efectele procesului de învăţământ sunt date, în măsură covârşitoare, de calităţile profesionale ale personalului didactic, de gradul de angajare al acestora în îndeplinirea responsabilităţilor privind educarea elevilor. Pentru creşterea calităţii procesului educativ, cadrele didactice care lucrează în învăţământul primar şi preşcolar s-au angajat în formarea profesională prin absolvirea de studii superioare. Încadrarea şi salarizarea personalului didactic sunt încă discriminatorii pentru învăţători şi educatoare, a căror activitate nu este cu nimic mai prejos din punct de vedere ştiinţific şi metodic decât a celorlalte cadre didactice din învăţământul preuniversitar.   

 

                Învăţătorii şi educatorii români sunt cei care, datorită implicării lor în comunitate, au devenit cel mai dinamic segment al corpului profesoral reuşind să creeze o resursă valoroasă în sistemul de învăţământ prin pregătirea lor la nivel academic, în diverse domenii de licenţă,  pe care sistemul risca să o piardă dacă nu ştie să o aprecieze în mod corect.

 

            Textul integral al rezoluţiei va fi înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, Guvernului României, Comisiei Prezidenţiale pentru Educatie şi presei.

 

Cu deosebită consideraţie,

Viorel Dolha

dsc_0099

dsc_0124

dsc_0125

dsc_0126

dsc_0143

dsc_0197

dsc_0199

dsc_0209

dsc_0218

dsc_0225

dsc_0240

dsc_0241

dsc_0243

dsc_0244

dsc_0245

dsc_0248

dsc_0266

dsc_0313

dsc_0337

dsc_0416

dsc_0419

dsc_0486

dsc_0103

dsc_01091

dsc_0198

dsc_0205

dsc_02181

dsc_0219

dsc_0221

dsc_02661

dsc_0352

 

 

 

Articole Conexe

Ultimele Articole