19.5 C
Roșiorii de Vede
luni, aprilie 15, 2024

COLEGIUL TEHNIC “GENERAL DAVID PRAPORGESCU”

NESTEMATELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TELEORMĂNEAN

 

     COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU”

                               TURNU MĂGURELE

 

          La 27 februarie 1836, în timpul domniei lui Alexandru Ghica, s-a hotărât înfiinţarea oficială a oraşului Turnu, actualul municipiu Turnu Măgurele, după planurile inginerului german Karl Zohl. De aici şi până lângă Bucureşti se întindeau vestitele păduri ale Deliormanului. Istoricul Procopiu din Cezareea, în De bello gothico, ni-l arată ca fondator al cetăţii Turris chiar pe Împăratul Traian, dar nu au fost găsite argumentele istorice care să justifice această ipoteză. Cert este faptul că în anii 1393 – 1394, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, la confluenţa Dunării cu Oltul, se ridică cetatea Turnu, care a jucat un rol important în sistemul de apărare al  Ţării Româneşti. Cu un Parc central construit după model austriac, cu un Tribunal în stil franţuzesc, cu o Catedrală ortodoxă impunătoare, cu importanţi oameni de cultură care s-au născut sau au activat doar pe aceste meleaguri ( Haricleea Hartulari – Darclee, Zaharia Stancu, Gherase Dendrino, Dimitrie Stelaru, David Praporgescu etc), municipiul Turnu Măgurele se înscrie şi ca parte de ţară cu lăcaşuri luminoase de învăţământ românesc.

          Peste câteva zile se împlinesc 50 de ani de la înfiinţarea actualului Colegiu Tehnic „General David Praporgescu”. Cel care va avea nobila misiune  de a conduce manifestările prilejuite de sărbătorirea semicentenarului lăcaşului de cultură este directorul Teodor Mitroi. A răspuns cu amabilitate şi mândrie la câteva întrebări legitime ale redactorilor Opiniei Teleormanului.

 

 • Domnule director Teodor Mitroi, vă rugăm să ne prezentaţi, pe scurt, istoria Colegiului pe care îl coordonaţi.

 

dsc_0102– Cu multă plăcere şi bucurie. Între anii 1959-1960 a fiinţat ca Şcoală de meserii, care pregătea elevi în meserii de factură „casnică”, iar din 1963 ca Şcoală profesională de Petrol – Chimie. În anul 1966 devine Grup Şcolar, alcătuit din Şcoală profesională şi Liceu industrial, zi şi seral. Este perioada când începea industrializarea României, iar formele de învăţământ seral se intoduceau ca o necesitate imperioasă. Din 10 ianuarie 1968 până în anul 1996, funcţionează ca Grup Şcolar (şcoală profesională, liceu industrial, zi şi seral, şcoală de maiştri). În anul 1996 devine Grup şcolar tehnic (liceu tehnic, zi şi seral, şcoală profesională şi de ucenici, şcoală postliceală). Profilele şi meseriile sunt adaptate noilor condiţii tehnice, economice şi sociale ale zonei.

La 26 iunie 2001, ca o recunoaştere a muncii depuse, dar şi a rezultatelor obţinute de-a lungul anilor,  prin Ordinul M.E.C. Nr. 4049, unitatea noastră de învăţământ devine „COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGECU”.

 

 • Vă rugăm să ne vorbiţi despre structura actualului Colegiu Tehnic…

 

 • – Colegiul Tehnic „G-ral David Praporgescu” are un număr de 40 de clase în care învaţă 1059 elevi. Colectivul didactic este alcătuit din 70 de profesori şi maiştri instructori. Trebuie să-i menţionez şi pe cei 19 muncitori şi 11 persoane TESA. Colegiul nostru cuprinde două corpuri de clădiri. Corpul A are o suprafaţă de 1200 mp cu parter şi etaje, are 17 săli de clasă, trei grupuri sanitare, laboratoare de fizică, chimie, electrotehnică, atelier mecanic, două cabinete de informatică, dar şi sală de internat. Corpul B este mai mare, are 1520 de mp, şapte săli de clasă, cabinete de istorie, fizică, română, geografie, psihologie, biologie, desen tehnic şi mecanică, bibliotecă, trei ateliere mecanice, laborator medical, o modernă şi funcţională sală de sport, bloc alimentar, cu o bucătărie modernă şi sală de mese pentru 200 de elevi, centrală termică etc.

 

 • Domnule director, care este oferta şcolară a Colegiului Tehnic „David Praporgescu”?

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2009 – 2010 este următoarea: Învăţământ liceal , cursuri de zi, Filiera Teoretică, Profilul Real şi Filiera Tehnologică, Profilurile Servicii, Resurse, Resurse Naturale şi Protecţia Mediului şi Profilul Tehnic. Avem şi Învăţământ liceal seral, cu frecvenţă redusă, cu specializarea tehnician în turism. Învăţământ liceal, clasa a XII-a, zi  (ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii + an de completare), Filiera Tehnologică, Şcoala de Arte şi Meserii, clasa a XI-a zi, anul de completare:  Domeniul: Construcţii Instalaţii şi Lucrări Publice şi, nu în ultimul rând, Şcoala Postliceală, anul I, Domeniul: Industrie Alimentară; Calificarea profesională: Tehnician. Este o ofertă deosebită pentru tinerii care doresc să-şi desăvârşească pasiunea pentru anumite profesii de strictă actualitate.

Domnule director, ce mai oferiţi elevilor pe lângă instruirea profesională de cea mai înaltă calitate?

Elevii Colegiului nostru beneficiază de o serie de facilităţi, din care amintesc: cantină restaurant, bufet şcolar, internat modern, reduceri de taxe şcolare, reduceri pentru cazare în internat sau scutiri de plată la cazare, dar şi accesul la diferite seri distractive, baluri ale bobocilor, revista şcolii, posibilitatea de a-şi arăta talentul şi măestria în diferite concursuri şcolare etc.

Se cunoaşte faptul că v-aţi implicat în procesul de dezvoltare a bazei materiale şi atragerea de resurse financiare. Despre ce este vorba?

dsc_0154Între anii 2004 – 2006, s-a derulat un program PHARE TVET, care a constat în reabilitarea completă a Cantinei şcolare, în valoare de 303 000 euro, dar şi dotarea cu 34 de calculatoare şi birotică , adăugându-se celor 75 deja existente în cele trei laboratoare de informatică. Am reamenajat şi dotat, printr-un program al Ministerului Învăţământului, cabinetele de chimie, biologie şi fizică, am creat baza de date a Colegiului, am amenajat cabinetul de Asistenţă psihopedagogică, am reabilitat sala de sport, corpul B al Colegiului, internatul, grupurile sanitare etc. Trebuie să menţionez faptul că am acumulat o experienţă deosebită în derularea de proiecte naţionale şi internaţionale, parteneriate şcolare şi programe educative pentru elevi şi părinţi. Amintesc doar câteva dintre ele:

 • Proiectul PHARE TVET 2004 / 2006
 • Programul JUNIOR ACHIEVEMENT
 • Programul BRITISH COUNCIL
 • Programul COMENIUS
 • Proiectul SMILE!
 • Parteneriat şcolar cu POLIŢIA DE PROXIMITATE
 • Parteneriat cu AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
 • Seminarul de diseminare în cadrul acţiunii SOCRATES / GRUNDTVIG 2 – SOCIAL INNOVATION IN THE TEXTILE SECTOR, 2005 / 2006

 

 • Domnule director, în încheiere, vă rog să ne vorbiţi despre apropiata aniversare.
 • – Cu mare plăcere. Colegiul Tehnic „G-ral DAVID Praporgescu” organizează SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ŞCOALA NOASTRĂ”, ediţia a XVI-a, cu tema „Dascălul – rolul şi locul său în societate”, pe data de 30 mai 2009, ora 1000, în Sala de Conferinţe a Consiliului Municipal Turnu – Măgurele. Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi este structurat pe arii curriculare. Nu doresc să închei dialogul cu dvs. înainte de a remarca munca extraordinară şi devotamentul cadrelor didactice din Colegiul nostru, fără de care nu am fi putut avea atât de multe realizări. Le mulţumesc pentru dăruirea lor, pentru profesionalism şi pentru bucuria cu care se pun în slujba învăţământului teleormănean.

                                                         Au consemnat

                                                           Elena Georgescu

                                                              Ion Sălceanu

colegiul-tehnic-g-ral-david-praporgescu

Colegiul Tehnic G-ral David Praporgescu

eleganta-si-medernitate

Eleganţă şi medernitate

informatica-la-ea-acasa

Informatica, la ea acasă!

laboratorul-de-istorie

Laboratorul de istorie

moderna-cantina-restaurant

Moderna Cantină – Restaurant

un-modern-laborator-de-informatica

Un modern laborator de informatică

Articole Conexe

Ultimele Articole