40.4 C
Roșiorii de Vede
luni, iulie 15, 2024

Calendarul Săptămânii

15 ianuarie
Eminescu1850 – S-a născut marele poet român Mihai Eminescu („Luceafărul”, „Scrisoarea a III-a”, „Epigonii”) (m.15.06.1889).
1870 – Ministrul de Externe adresează marilor puteri europene o notă prin care cere recunoaşterea oficială a  denumirii de România.
1880 – Legea pentru înfiinţarea Casei de Economii.
martin-luther-king1929 – S-a născut Martin Luther King, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, cu noscu t m il itan t pentru apărarea drepturilor civile ale populaţiei de culoare din SUA, asasinat la 04.04.1968.
2009 – Apare la Roşiorii de Vede OPINIA TELEORMANULUI, săptămânal independent de informaţie, atitudine şi investigaţii, avându-l ca director fondator pe Ion BĂDOI 16 ianuarie
1885 – Apare noul organ de presă junimist „România liberă”, ce reflectă grupul junimist intrat în Camere la alegerile din noiembrie 1884.
george-calinescu1946 – George Călinescu începe, la Facultatea de Litere din Universitatea Bu cu reşti, cu rsu l „Istoria literară ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică” cu lecţia de deschidere intitulată
„Sensul clasicismului”. 1969 – Studentul Jan Palach, în vîrstă de 20 de ani, îşi dă foc, la Praga, pentru a protesta împotriva invaziei armatei sovietice în Cehoslovacia.


17
ianuarie
1749 – Domnitorul Grigore Ghica dă hrisovul prin care reorganizează învăţămîntul din Transilvania. Hrisovul stabileste şi bugetul Academiei Domneşti din Bucureşti.
1821 – A fost redactat „Cererile norodului românesc”, document cu caracter constituţional. În cele peste 30 de puncte ale acestui act, se evidenţia scopul revoluţiei de la 1821, ca fiind acela de a se pune capăt amestecului puterilor străine în treburile interne ale ţării, ca şi realizarea unor reforme.
cehov1860 – S-a născut dramaturgul şi prozatorul rus A . P . C e h o v ( ” D o a m n a   c u căţel u l „, „Trei surori”, „Livada de vişini”, „Pescăruşul”) (m.02.06.1904).
nicolae-iorga187 1 – S-a născut Nicolae Iorga, istoric, critic literar, dramaturg, memorialist („Oameni cari au fost”, „O viaţă de om”, „Istoria literaturii române în veacul al XIX-lea”) (m.27.11.1940).
alcapone1899 – S-a n ăscu t cel m ai faimos gangster american, Al Capone, supranumit Cicatrice (Scarface), cel care a dominat crima organizată în Chicago din 1925 pînă în 1931 (m.25.01.1947).


18
ianuarie
1689 – S-a născut Charles Louis de Secondat Montesquieu, scriitor şi filosof reprezentativ al iluminismului francez.
1799 – Francezul Louis Robert primeşte brevetul pentru descoperirea sa din 1798, prima instalaţie de produs hîrtie.
1821 – A murit Alexandru Şuţu, ultimul domn fanariot din Ţara Românească.
1821 – Începutul Revoluţiei de la 1821. Marii boieri Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu, membri ai Comitetului de Oblăduire, dar şi ai Eteriei, încheie o înţelegere cu Tudor Vladimirescu, prin care îi făgăduiesc slugerului să-i acorde tot sprijinul pentru ridicarea poporului la luptă.
vasile-alecsandri1844 – La lasi, se joacă, în premieră, comedia lui Vasile Alecsandri, „Iorgu de la Sadagura”, p r i m a s c r i e r e dramatică originală a lui Alecsandri, con si derată ca piatră de temelie a dramaturgiei româneşti.
1847 – Franz Liszt concertează la Iaşi, în casa vistiernicului Alecu Balş, unde face cunoştinţă cu Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Costache Negri.
1848 – S-a născut Ioan Slavici, nuvelist, romancier, memorialist, dramaturg şi gazetar („Moara cu noroc”, „Popa Tanda”, „Mara”, „Fata de birău”) (m.17.08.1925).
spiru-haret1878    – Spiru Haret îşi ia doctoratul înm a te m a ti c i l a Sorbona cu o teză de mecanică cerească devenită celebră.
1879  – La Teatrul Naţional din Bucureşti, are loc premiera comediei „O noapte furtunoasă” de I.L.Caragiale.


19 ianuarie
1737 – S-a născut scriitorul francez Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, precursor al romantismului; a scris, printre altele, romanul „Paul şi Virginia” (m.21.01.1814).
1798 – S-a născut Auguste Comte, filosof şi sociolog francez („Curs de filosofie pozitivă”) (m.1857).
allan-poe1809 – S-a născut scriitorul american Edgar A l l a n P o e (m.07.10.1849). 1839 – S-a născut pictorul fran cez Pau l C e z a n n e  (m.22.10.1906).
1889 – Statul român  devine proprietarul tuturor căilor ferate de pe teritoriul României, care măsurau 1.377 km.


20 ianuarie
1818 – A murit scriitorul Dimitrie Ţichindeal, autor al primei culegeri de fabule în limba română, „Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţăturii” (n.1775).
literatorul1880 – Apare, la Bucureşti, revista „Literatorul” (pînă în 1 91 9 , cu întreruperi şi schimbări de t i t l u ) , s u b conducerea lui Alexandru Macedonski.
1884 – Ia fiinţă, din iniţiativa lui Spiru Haret, „Casa pentru ajutorul şcoalelor”. 
johnny-weissmuller-tarzan1984 – A murit  înotătorul şi actorul american J o h n n y We iss m u 11e r,  HE** care a jucat în filmul „Tarzan”. A obţi n u t ci n ci medalii olimpice (Olimpiadele din 1924şi 1928) (n.02.06.1904).
1986 – A murit Jaroslav Seifert, poet si publicist ceh; a militat pentru apararea scriitorilor persecutati politic si a fost unul dintre semnatarii Cartei 77; a primit Premiul Nobel pentru Literatura în anul 1984 (n.23.10.1901).

Articolul precedent
Articolul următor

Articole Conexe

Ultimele Articole