13.6 C
Roșiorii de Vede
duminică, mai 19, 2024

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 31 03 – 06 04 2009

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 31 03 – 06 04 2009

 

31 martie

 

 • 1437-A izbucnit răscoala ţărănească de la Bobâlna.
 • 1732-S-a născut compozitorul austriac Franz Joseph Haydn (m.31.05.1809).
 • 1809-S-a născut scriitorul rus N.V. Gogol („Suflete moarte”, „Taras Bulba”, „Revizorul”) (m.04.03.1852).nikolai_gogol
 • 1877-Războiul de independenţă. Guvernul României hotărăşte mobilizarea generală a armatei.
 • 1933-S-a născut poetul Nichita Stănescu, laureat al Premiului Herder, membru post-mortem al Academiei Române, unul dintre cei mai importanţi poeţi români („O viziune a sentimentelor”, „Necuvintele”, „Epica magna”) (m.13.12.1983).nichita-stanescu
 • 1938-Prin Decret regal, se desfiinţează toate partidele politice şi se instituie Consiliul de Coroană, ca organ de stat cu caracter permanent, alcătuit din membri „consilieri regali” numiţi de monarh, cu rang de miniştri de stat.

 

1 aprilie

 

 • 1578-S-a născut medicul britanic William Harvey, descoperitorul circulaţiei sanguine (m.03.06.1657).william_harvey
 • 1784-Audienţa lui Horea la împăratul Iosif al II-lea, în cadrul căreia îi prezintă situaţia ţărănimii din Transilvania.horea
 • 1815-S-a născut Otto von Bismarck, cancelar al Reichului german, în timpul împăratului Wilhelm I (m.30.07.1898).
 • 1859-Franţa, Marea Britanie, Rusia, Prusia şi Regatul Sardiniei recunosc, în cadrul Conferinţei reprezentanţilor puterilor garante, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Munteniei şi Moldovei.
 • 1866-S-a înfiinţat „Societatea Literară Română”, organism care, din 1879, a devenit Academia Română, cel mai înalt for de cultură din România.
 • 1881-S-a născut Octavian Goga, poet, dramaturg, ministru în repetate rînduri, prim-ministru (1937-1938), unul dintre conducătorii Partidului Naţional Creştin (înfiinţat în 1935), membru al Academiei Române (m.06.05.1938).octavian-goga

 

2 aprilie

 

 • 768-S-a născut Carol cel Mare, regele francilor (m.28.01.814).carol_cel_mare
 • 1711-Are loc tratatul de alianţă dintre Moldova şi Rusia, încheiat la Luck între Dimitrie Cantemir şi ţarul Petru I. Acest tratat prevedea o alianţă militară antiotomană, dar prin el se recunoştea şi domnia ereditară în familia Cantemireştilor şi autoritatea absolută a domnului.dimitrie_cantemir
 • 1792-Prima lege monetară în SUA. Se stabileşte ca monedă unică dolarul.
 • 1858-S-a născut Barbu Ştefănescu Delavrancea, dramaturg şi prozator („Apus de soare”, „Viforul”, „Luceafărul”, „Hagi-Tudose”) (m.29.04.1918).
 • 1866-Se desfăşoară plebiscitul prin care populaţia României a fost consultată în privinţa aducerii pe tronul ţării a unui prinţ străin – Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen.carol-i-de-hohenzollern-sigmaringen
 • 1867-Mihai Eminescu publică, în „Familia”, poemul „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”.mihai-eminescu
 • 1939-Apare, la Bucureşti, săptămânal, revista „România literară”, sub conducerea lui Cezar Petrescu.

 

3 aprilie

 

 • 1646-S-a terminat construcţia mănăstirii Plătăreşti, ctitorie a lui Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti (1632-1654).matei-basarab
 • 1653-S-a încheiat prima domnie a lui Vasile Lupu în Moldova (1634-1653). Acest domnitor umanist a dus o politică de susţinere a ortodoxiei în Peninsula Balcanică, a ctitorit biserica Trei Ierarhi din Iaşi, a întemeiat Academia Vasiliană şi a sprijinit activitatea tipografică în Moldova.vasile-lupu
 • 1850-Domnitorul Grigore Alexandru Ghica a înfiinţat Corpul Jandarmilor.
 • 1953-A murit Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României (1930-1940) (n.15.10.1893).carol-al-iie28093lea-de-hohenzollerne28093sigmaringen

 

4 aprilie

 

 • 1459-Tratat de pace între Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-1504), şi reprezentantul Poloniei, Andrei Adrowasz. Se prevedea încetarea stării de război între Moldova şi Polonia, îndepărtarea lui Petru Aron de la hotarele Moldovei, recunoaşterea suzeranităţii polone de către Ştefan.stefan-cel-mare
 • 1714-Domnitorul Constantin Brâncoveanu este detronat la Bucureşti.brancoveanu
 • 1877-S-a semnat, la Bucureşti, Convenţia româno-rusă, care reglementa trecerea trupelor ţariste pe teritoriul României spre frontul din Balcani.
 • 1877-Înfiinţarea Societăţii Ştiinţelor Medicale din Bucureşti.
 • 1968-Asasinarea lui Martin Luther King, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, cunoscut militant pentru apărarea drepturilor civile ale populaţiei de culoare din SUA (n.15.01.1929).martin-luther-king

 

5 aprilie

 

 • 1794-A fost ghilotinat Georges-Jacques Danton, revoluţionar francez, unul dintre conducătorii Revoluţiei burgheze din Franţa din 1789 (n.28.10.1759).
 • 1932-S-a născut scriitorul Fănuş Neagu, membru corespondent al Academiei Române, director al Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti (1993-1997) („Îngerul a strigat”, „Frumoşii nebuni ai marilor oraşe. Fals tratat despre iubire”, „Amantul Marii Doamne Dracula”).LANSARE FILM - CONFERINTA
 • 1933-S-a născut Romulus Vulpescu, poet, prozator şi traducător.
 • 1955-După 50 de ani de activitate, Sir Winston Leonard Spencer Churchill se retrage din viaţa politică pentru a se dedica scrisului. Pentru operele sale, în special pentru „Al doilea război mondial” (în şase volume), i se decernează Premiul Nobel pentru Literatură în 1953, cînd primeşte titlul de lord. Printr-o hotărîre a Congresului va deveni, în 1963, cetăţean de onoare al SUA.

 

6 aprilie

 

 • 885-A murit Metodiu, cel mai apropiat colaborator al lui Kiril în crearea alfabetului slavon
 • 1199-A murit Richard I Inimă de Leu, rege al Angliei în perioada 1189-1199, participant la cea de-a treia cruciadă (1189-1192); simbol al cavalerului medieval, gloria lui s-a răspândit prin legende (n.08.09.1157).richard-i-inima-de-leu
 • 1749-Constantin Mavrocordat aboleşte şerbia în Moldova, prin redefinirea statutului vecinilor, care nu mai sunt consideraţi robi, ci ţărani fără pămînt. Anterior, la 05.08.1746, se instituise aceeaşi reformă în Muntenia, desfiinţând rumânia.

·  1795 – Apare prima carte românească de matematică, „Aritmetica”, tipărită în Moldova şi datorată episcopului de Hotin, Amfilohie.

Articole Conexe

Ultimele Articole