25.1 C
Roșiorii de Vede
marți, mai 21, 2024

Avem o istorie frumoasă, dar vrem să dăruim, la rândul nostru,

       LA STEJARU

 

 

    „Avem o istorie frumoasă, dar vrem să dăruim, la rândul nostru,

                               dovezi trainice de hărnicie!”                                        

 

18Tânărul primar al comunei Stejaru, Alexandru Moise,  are o experienţă în administraţia locală de două mandate ca viceprimar. Are o voce domoală şi zâmbetul te cucereşte din prima clipă. „Comuna Stejaru este alcătuită din patru sate: Stejaru, Gresia, Socetu şi Bratcov, şi este în această alcătuire din anul 1968. De unde vine numele comunei? Se spune că pe aceste locuri au fost mari păduri de stejari, urme care se mai păstrează şi astăzi.

Este situată în câmpia „Găvanu – Burdea”, pe malul drept al râului Vedea, la intrarea în judeţul Teleorman. Vedea are ca afluenţi pâraiele Tecuci şi Vediţa, iar satul Bratcov este străbătut de pârâul Bratcov, care are spre Vest un bazin de acumulare.

  • – Domnule primar, dar de unde îi venea, în trecutul nu prea îndepărtat, denumirea de Bălţaţi?
  • – Da, este adevărat, aşa se numea localitatea noastră. Îşi trăgea numele de la portul locuitorilor ei (dulame, sumane, dimii, chebe, iţari de diferite culori), dar şi de la amestecul de neamuri care o populau. Comuna noastră s-a mai numit şi Bălţaţi Moşneni, pe timpul marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza, ceea ce ne confirmă că însăşi moşnenii( ţăranii liberi) aveau un asemenea port. Ca să întărim acest adevăr, pot să vă mai spun că însuşi domnitorul Matei Basarab consemna în hrisoavele emise astfel: „Acest Bălţaţi numit în veci…”! Insist să vă spun că vechimea comunei noastre reprezintă nu numai un prilej de mândrie, ci şi o dovadă că pe aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu s-au aflat oameni care au dorit să lase semne trainice ale trecerii lor. Pe timpul domniei lui Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Radu Ştirbei se consemnează hotare de moşii, dar documentele consemnează şi un castru roman construit în secolul III d.H. 29

Iată, avem istorie şi, de aceea, dorim să scriem, la rândul nostru, istorie prin permanenta dorinţă de modernizare a comunei. În perioada cât am fost viceprimar am fost alături de fostul primar în acţiunea de depunere a unor proiecte cum ar fi: un proiect SAPARD , „Modernizare drumuri de interes local”, în valoare de un milion de euro, care a constat în betonare şi asfaltare uliţi, între care şi un drum comunal, ce leagă satul Stejaru de satul Bratcov, un drum de foarte mare importanţă pentru locuitorii comunei, pentru buna desfăşurare a activităţilor de zi cu zi, mai ales că pe timp de iarnă era impracticabil. Acest proiect se derulează din anul 2007, iar când am luat în primire funcţia de primar, lucrările erau finalizate în proporţie de 20%. Proiectul s-a finalizat în luna decembrie a anului 2008, s-a făcut recepţia finală, dar proiectul nu s-a încheiat fiindcă nu am achitat ultima tranşă de bani pe care trebuie s-o transferăm firmei constructoare. Trebuie să ne ţinem de cuvânt şi să plătim această sumă, de aceea am hotărât să facem un împrumut de circa 10 miliarde de lei şi să achităm datoria. Astfel, vom putea să depunem alte proiecte pentru modernizarea comunei noastre. Mi-am propus deja să continuăm asfaltarea uliţelor satelor comunei noastre, cele care nu au fost prinse în proiectul anterior, dar şi să demarăm lucrările de canalizare în satele Stejaru şi Socetu, pe o distanţă de 5 km, în zona de centru a comunei. Nu am uitat nici Căminul Cultural, care necesită ample lucrări de reabilitare, să putem da astfel un nou start manifestărilor cultural artistice, apreciate atât de locuitorii comunei, cât şi de cei din alte localităţi, locuitorii noştri fiind vestiţi pentru talentul lor, pentru abnegaţia cu care participau la festivaluri, mulţi săteni participând la bătrâneasca, ciuleandra, balta, hora la două, hora la trei, geamparalele, zamfirica, sârba, alunelul, dar şi multe altele. Să nu uit, pentru Căminul Cultural s-a terminat deja studiul de fezabilitate. Sperăm să avem un punctaj bun pentru ca proiectul să fie eligibil. Acest proiect va avea şi o staţie de epurare, care este costisitoare, dar este absolut necesară. Iată, avem un proiect şi pentru o bază sportivă ce va fi amplasată în Stejaru. Acum, se fac studiile de fezabilitate, proiectul tehnic, caietul de sarcini urmând a fi scos la licitaţie pe SEAP, Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Sunt convins că în perioada imediat următoare acest lucru se va efectua. Am în vedere, de asemenea, un proiect pe Mediu, pentru a construi în comuna noastră spaţii verzi şi parcuri pentru copii, lucru absolut necesar comunei noastre. Pentru proiectul privind baza sportivă, am primit printr-o Hotărâre de Guvern, cu sprijinul domnului Teodor Niţulescu, în anul 2007, pe atunci deputat de Teleorman, suma de 2,5 miliarde lei. Aceşti bani nu ne-au ajuns pentru execuţia lucrării, aşa că va trebui să vedem cum vom accesa alte fonduri. Vom face două parcuri, unul în Stejaru, iar celălalt în satul Socetu, pentru primul avem deja găsită şi locaţia.

43Avem dorinţa de a face treabă bună în comună, am o echipă hotărâtă să sepună în slujba cetăţenilor. Împreună cu viceprimarul Pajară Ion, cu aparatul primăriei, cu toţi consilierii locali, indiferent de formaţiunile politice din care fac parte, dorim să avem o singură voinţă, aceea de face din comuna noastră una modernă, funcţională, atractivă pentru investitori. Vreau să ne întoarcem la partea culturală a vieţii noastre de zi cu zi. Căminul Cultural a fost construit în anul 1985, are o fundaţie bună, dar este nevoie să renovăm acoperişul, să-i schimbăm tâmplăria, să-l dotăm cu tot ce este necesar pentru a fi funcţional, un grup sanitar modern şi cu încălzire centrală.

  • – Domnule primar, se cunoaşte faptul că sunteţi foarte aproape de lăcaşurile de cult…
  • – Da, sunt o persoană credincioasă, sunt foarte apropiat de nevoile bisericilor din comună. Nu trebuie uitat faptul că deputatul Teodor Niţulescu s-a luptat să vină cu sume importante pentru aceste biserici din comună. Iată, din bugetul local am alocat pentru biserica din Stejaru 100 de milioane de lei pentru pavarea unei alei, care să poarte paşii cetăţenilor spre monumentul eroilor din comună, monument care s-a construit anul acesta.
  • – Şcolile se văd a fi frumoase , dar cum staţi cu dotările, domnule primar?52

62În comună avem două şcoli şi două grădiniţe, o grădiniţă se află în construcţie în Stejaru, în dorinţa de a asigura condiţii foarte bune pentru procesul educativ tinerelor mlădiţe din comună. Ne-am gândit şi la deschiderea unei farmacii (visul locuitorilor din comună de mai multă vreme), s-a realizat acest lucru, deşi era la stadiul de promisiune de mai mulţi ani! Această farmacie este deschisă chiar în localul Dispensarului uman, aceasta fiind cea mai mare realizare de când am câştigat funcţia de primar al localităţii. Farmacia este deservită de o farmacistă din localitate, aflată la dispoziţia locuitorilor tot timpul. Dispensarul uman este deservit de un medic, cu program luni-sâmbătă, iar asistentele sunt tot timpul în slujba consătenilor lor. Trebuie neapărat să amintesc despre condiţiile în care se desfăşoară procesul de învăţământ din comună. Practic, avem toate condiţiile pe care le are o unitate de învăţământ din mediul urban. Şcoala din Socetu a fost prinsă anul trecut într-un proiect de reabilitare, executându-se lucrări pentru înlocuirea pardoselii, tâmplăriei, reţelei electrice, amenajarea unui grup sanitar modern. Pot să afirm cu toată responsabilitatea că şcoala din Socetu este o şcoală nouă! Noua grădiniţă din Stejaru se construieşte cu ajutorul unor fonduri de la Ministerul Învăţământului, de circa 7 miliarde lei, printr-un amendament susţinut de Teodor Niţulescu. Sperăm ca anul acesta să terminăm construirea ei, astfel ca noul an de învăţământ să-i găsească pe cei mici într-un local nou. Şi pentru locuitorii din satul Gresia am un proiect de aducţiune a apei potabile, dar după ce terminăm lucrările de canalizare, să terminăm construirea staţiei de epurare, căreia i-am şi găsit locul, în satul Socetu, în dreptul şcolii generale, fiind locul cel mai bun pentru amplasarea ei. Avem o istorie frumoasă, dar vrem să dăruim, la rândul nostru,

dovezi trainice de hărnicie!     33                                   

 În încheiere, doresc să remarc excelenta colaborare cu personalul din primărie, cu conducătorii tuturor unităţilor administrative din comună, cu absolut toţi consilierii locali. Doresc să transmit acestora, dar şi tuturor locuitorilor comunei Stejaru, Sărbători fericite alături de cei dragi, lumină în suflet şi realizări deosebite în activităţile de fiecare zi.

 

                                                                                        Elena Georgescu

Articole Conexe

Ultimele Articole