40.4 C
Roșiorii de Vede
luni, iulie 15, 2024

Să înceteze prigoana împotriva credincioşilor români din Timoc

           BISERICA  ORTODOXĂ  ROMÂNĂ – EPISCOPIA  DACIEI  FELIX

      PROTOPOPIATUL  ORTODOX  ROMÂN  AL  DACIEI  RIPENSIS

                                  Adresa: Rumunski Pravoslavni Protoprezviterat Priobalne Dakije, ul. Obilićeva 14, (fah 26), 19300 Negotin – Serbia

 

                Tel. 019/542-564, mobil +381 63 81 57 209; e-mail: :[email protected]

Nr. 97/2014                                                     Negotin, 2 iulie 2014

                                                                                  Pomenirea Sfântului Voievod Ștefan cel  Mare

Cerem încetarea prigoanei credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române din Serbia de răsărit

COMUNICAT

 

          La numai două săptămâni după ce Biserica Ortodoxă Sârbă împreună cu Cancelaria Guvernului Sârb pentru colaborare cu Bisericile şi comunitățile religioase a mulțumit Bisericii Ortodoxe Române pentru CEL MAI MARE SPRIJIN MATERIAL acordat Serbiei pentru zonele inundate, Inspectoratul pentru construcții din Bor, prin inspectoarea Mevlija Stojanovic, a trimis pe adresa Bisericii Ortodoxe Române – Protopopiatul Dacei Ripensis din Negotin o decizie abuzivă (nr. 354-62/14-III/06/2 din 19.06.2014), pe numele fostului proprietar sau, mai bine spus, donator al terenului clădirii bisericii ortodoxe române din localitatea Gorneana, Zorica Lapadatovic, prin care se interzice „folosirea clădirii pentru oficierea slujbelor religioase”.

          ”Dacă investitorul nu va respecta această decizie, după zece zile numitul Inspectorat va închide fizic clădirea pe cheltuiala investitorului”, se arată în decizia abuzivă semnată de inspectoarea Mevlija Stojanović.

          Protopopiatul Daciei Ripensis, ca parte canonică alcătuitoare a Episcopiei Daciei Felix a Patriarhiei Române, care funcționează legal în Republica Serbia, precizează că articolul 31 al Legii cultelor din Serbia prevede în mod cât se poate de clar că „Bisericile si comunitățile religioase oficiază sfintele slujbe și alte lucruri religioase în biserici, alte clădiri şi spații care sunt în proprietatea lor sau sunt închiriate”. În opinia noastră, nerespectarea acestui articol al Legii cultelor de către un funcționar sau o autoritate a statului sârb constituie un abuz evident și o infracțiune flagrantă, care ar trebui pedepsite conform legislației în vigoare.

          În cazul acestei Decizii abuzive a Inspectoratul pentru construcții din Bor, este clar că autoritățile statului sârb sunt deranjate de oficierea slujbelor religioase în limba română, care este limba maternă a credincioșilor noștri.

          Totodată, această Decizie abuzivă sfidează Rezoluţia 1632 (2008) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la Situaţia minorităţilor naţionale din Voievodina şi a minorităţii etnice române din Serbia, prin care autorităților sârbe li s-a cerut ”să facă efectivă libertatea religiei în partea de răsărit  a ţării, aşa cum este deja în cazul Voievodinei” (paragraful 21). Amintim că Rezoluția 1632 (2008) a invitat statul sârb, între altele ”să suprime diferenţele regionale existente în ceea ce priveşte garantarea efectivă a drepturilor minorităţilor (în special privind folosirea limbilor minoritare în administraţie, învăţământul în limbile minoritare, libertatea religiei etc.) punând integral în aplicare, şi pe întreg teritoriul, legislaţia în vigoare în acest domeniu; (paragraful 23.15.)” și ”să ia măsurile necesare pentru a le înlesni valahilor/românilor care locuiesc în estul Serbiei (pe văile Timocului, Moravei şi Dunării) accesul la învăţământ, la presă şi la administraţie publică în limba lor maternă şi să le ofere acestora  mijloacele de a-şi ţine serviciile religioase în această limbă; (paragraful 23.16.)”.

           În această situație, tragem un semnal de alarmă și ne adresăm repetat autorităților statului sârb, ai cărui cetățeni loiali am fost și suntem, să oprească prigoana Bisericii Ortodoxe Române din Serbia de răsărit și credincioșii ei.

          De asemenea, ne adresăm conducerii statului înrudit, România, precum și tuturor misiunile diplomatice străine acreditate în Serbia, precum și instituțiile europene abilitate cu respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale cu rugămintea să intervină prompt și hotărât în vederea stopării acestei prigoane a românilor/vlahilor din Serbia de răsărit care aparțin spiritual de Biserica Ortodoxă Română.

                                                      Protoiereu iconom stavrofor

                                                                   Boian Aleksandrovici

 

                                                        Protopop al Daciei Ripensis și Vicar al Timocului

 

Articole Conexe

Ultimele Articole