25 C
Roșiorii de Vede
vineri, iulie 19, 2024

PRUNDENI – Comuna care sfinţeşte oamenii

Dan Lupescu… Cavaler al Ordinului ,,Meritul Cultural”

PRUNDENI

Comuna care sfinţeşte oamenii

 Ion Horia Horăscu

Mândră şi frumoasă ca o Mireasă în ziua nunţii sale -, comuna Prundeni, din judeţul Vâlcea, trăieşte, de vreun sfert de secol, vârsta tinereţii înfloritoare, a rodniciei pe multiple planuri, întemeiate pe cutezanţa de a-şi privi destinul fix în ochi, fără nici o teamă, asumându-şi, cu încredere în propriile forţe, cu fermitate şi optimism tare ca bazaltul, cele rânduite de Dumnezeu pentru ea şi pentru oamenii săi demni de laudă.

Dincolo de datele sale de ordin istoric şi economic, socio-cultural şi geografic -, PRUNDENI este o stare de spirit tonică, reconfortantă.

Avem temeiuri să afirmăm că această comună – care cuprinde trei sate: Călina, Prundeni, Zăvideni – constituie nu doar spiţă şi obadă, butuc şi osie la marele Car numit Spirit Oltenesc, adică Spirit Românesc la modul absolut, ci chiar o roată concentrică – horă a înfrăţirii, unităţii şi solidarităţii, într-o provincie istorică glorioasă, despre care marele istoric al Europei şi al lumii Nicolae Iorga susţinea că reprezintă ,,măduva romanităţii noastre”, iar academicianul Dan Simonescu: ,,epicentrul spiritului românesc”.

Oameni care au învăţat, de mii de ani, prin bunii şi străbunii lor, să respire energic prin ambii plămâni – prin plămânul drept: aerul tare al Carpaţilor Meridionali, care-i străjuiesc, din nord, îi ocrotesc din zare, iar prin plămânul stâng: aburul fabulos al râului românesc legendar Oltul (Alutus, în latină) -, prundenii sunt, în egală măsură, bărbaţi, femei şi copii din geana colinară subcarpatică, dar şi fii ai câmpiei, care le dă târcoale, din aproape în aproape, dinspre poala învolburată a fratelui geamăn al Mureşului – Oltul -, ambele râuri izvorând de sub tâmpla Munţilor Hăşmasul Mare.

La 8-9 km de Drăgăşani şi la 45-50 km de Râmnicu Vâlcea (pe Şoseaua Naţională 64) –, Prundenii respiră armonios, strălucesc, cu însufleţire maximă, în salba de aur a aşezărilor rurale de pe Valea Oltului, frumoase ca bujorii explodând într-un roşu incendiar ori ca falnicii cireşi, aprinzându-şi candelabrele imaculate, înflorind în miez de Iunie.

Pentru o mai exactă vizualizare în spaţiu, precizăm că Prundeni – comună cu aspiraţii europene certe, aşa cum, în perioada interbelică, reuşise celebrul Costescu (prieten cu Iorga) să facă din Vânjuleţ, judeţul Mehedinţi – trăieşte, de secole, pe una dintre treptele piemontane ale Podişului Getic (subdiviziunea Platformei Olteţului), numărându-se printre puţinele aşezări viticole din această minunată regiune a României.

Coordonate geografice: 44 grade şi 44 minute Nord – 24 grade şi 16 minute – Est.

Dintre cei 4.536 de locuitori, înregistraţi la recensământul din ianuarie 2008, doar trei sunt etnici maghiari, iar opt – etnici romi. Toţi ceilalţi, se înţelege, sunt români de viţă veche.

Arealul lor de locuire însumează 42 de kmp.

Înainte de patrimoniul viticol, de importanţă incontestabilă -, tezaurul cel mai de preţ de care dispune comuna Prundeni îl constituie oamenii săi – cei rămaşi Acasă, devotaţi locului, datinilor şi tradiţiilor strămoşeşti, dar şi cei plecaţi spre alte zări, cu calificări profesionale de superclasă, ocupând foarte însemnate funcţii de conducere, nu doar în ţara noastră, ci şi în state de pe trei continente.

Această realitate este atestată de ediţia princeps a conferirii înaltului titlu de Cetăţean de Onoare al comunei Prundeni (1 noiembrie 2015), unui număr de 35 de personalităţi, dintre care 21 au fost prezente la eveniment.

Să reţinem că aici, în satul Zăvideni, fiinţează, sunt vii două bisericuţe din lemn: ,,Adormirea Maicii Domnului”, atestată din 1815, respectiv, ,,Sfânta Treime” (1842), cărora li se alătură aceea, de secol 18, din satul de centru: Prundeni, cu hramul ,,Sfinţii Voievozi”.

Tot în Prundeni, se află în viaţă, la vârsta venerabilă de 100 de ani, Doamna Învăţătoare Maria Mirescu, distinsă cu Ordinul ,,Virtutea Senectuţii”, ca răsplată simbolică pentru roadele dăruirii sale ca apostol al comunei Prundeni, intelectual adevărat şi prim învăţător la 36 de promoţii de absolvenţi ai şcolii primare.

Paleta de manifestări cultural-artistice de impact deosebit în sufletele localnicilor şi ale tuturor vâlcenilor din proximitatea comunei Prundeni este, fără îndoială, impresionantă, admirabilă. Amintim: Sărbătoarea portului popular, ,,Glasul cântecului românesc” – festival folcloric naţional, în colaborare cu TVRM (Televiziunea România de Mâine), Zilele comunei Prundeni, comemorarea anuală a Eroilor, Sărbătorile de iarnă şi împodobirea bradului de Crăciun, Târgurile de produse tradiţionale, Hramul Parohiei ,,Sf. Nicolae” din Prundeni, lunar: ,,Întâlnire în Bibliotecă” – parteneriat între scriitorii din judeţul Vâlcea, cei din întreaga Oltenie şi aceia din Filiala Bucureşti a Uniunii Scriitorilor.

Nu putea să lipsească, fireşte, Sărbătoarea ,,Culesul viilor”.

Ansamblul ,,MÂNDRELE de la Prundeni” şi grupul său vocal participă, de ani buni, la evenimente folclorice din toată ţara.

Se cuvine să menţionăm măcar două dintre zecile de proiecte cu finanţare europeană,  atrase de oamenii destoinici ai comunei Prundeni, graţie inspiraţiei şi tenacităţii primarului Ion Horia Horăscu – botezat de presă ,,Devoratorul de proiecte”.

  1. ,,Redescoperă turismul monahal vâlcean”, care are ca ţintă renaşterea vechilor, renumitelor lăcaşe de cult de la Arnota, Bistriţa, Cozia, Cornet, Dintr-un Lemn, Frăsinei, Govora, Hurezi, Surpatele, Turnu…, până la Schitul Pătrunsa.
  2. ,,Drumul vinului vâlcean”, lansat în anul 2012, activitate menită să metamorfozeze Prundeni şi localităţile limitrofe în destinaţii captivante pentru turism şi afaceri, prin dezvoltarea tradiţiilor viticole şi creşterea utilizării internetului în serviciile de promovare turistică.

Înfiinţarea Centrului Cultural Ateneul Sătesc Prundeni, Vâlcea, a posturilor locale de radio şi televiziune ,,HORION”, introducerea reţelelor de apă potabilă curentă şi gaze, modernizarea comunei sub multiple aspecte, promovarea unei stări de spirit tonice nu ar fost posibile fără ,,Omul care sfinţeşte locul”: Primarul Horăscu, omul mereu surâzător, bonom, binevoitor, radiind o contagioasă energie pozitivă. Om al Faptelor, nu al vorbelor deşarte.

Zâmbind, se impune să reliefăm că Domnia sa a izbutit, în anii din urmă, o minune: creşterea natalităţii, după un trend descendent până în 2010, din anul 2011 situaţia s-a îmbunătăţit surprinzător, făcând saltul de la 17 % la 30% în acest an.

,,Vaccinându-i” cu miraculosul său zâmbet – promovat de înţelepţii din Orientul Îndepărtat drept cheie a longevităţii -, Dl Ion Horăscu a izbutit o altă performanţă şi anume aceea de a-i convinge pe prundeni să treacă la cele veşnice în număr din ce în ce mai mic: de la 92 în anul 2004, la 30 în 2013, iar în 2015, se pare, că pagul va fi în jur de numai 20.

Încheiem comentariul nostru precizând că – prin exemplu său personal, printr-o energie debordantă, mereu prietenoasă, dar şi incitantă -, Ion Horia Horăscu, primul edil al celor din Călina, Prundeni, Zăvideni, a întors străvechiul proverb care grăieşte ,,Omul sfinţeşte locul” într-o versiune cu totul lăudabilă: ,,Comuna sfinţeşte oamenii”!

 Pentru că, DA, la Prundeni, comuna este sfinţită de oamenii săi, care urmează modelul oferit de Primarul de 24 de carate: Ion Horia Horăscu.

Primar care, la 1 noiembrie 2015, în deschiderea suitei de manifestări grupate sub genericul ,,Superlativele anului”, a făcut o afirmaţie şocantă: ,,Deoarece în comuna Prundeni am realizat tot ceea ce se putea realiza în plan material, a sosit momentul să ne aplecăm, cu şi mai mare atenţie, asupra promovării tuturor celor ce ţin de cultură, de spirit!”.

                           DAN LUPESCU

                                                                 De Sf. Daniel/ 17 Decembrie 2015

Dan LUPESCU

 

Articole Conexe

Ultimele Articole