24.6 C
Roșiorii de Vede
vineri, iunie 21, 2024

Liderii românilor din Serbia s-au întrunit la biserica din Negotin

Liderii românilor/vlahilor din Serbia de răsărit

                         s-au întrunit la biserica românească din Negotin

 

              Astăzi, 25 mai 2014, biserica ortodoxă română cu hramul Sfântul Mucenic Ioan Valahul din Negotin și-a sărbătorit pentru prima dată hramul.

           Cu această ocazie a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Preacucernicul Părinte Boian Aleksandrovici, protopop al Daciei Ripensis și Vicar al Timocului împreună cu un sobor de preoți din care a făcut parte Preacucernicul Părinte Mihai Zorilă, Consilier economic al Episcopiei Severinului și Strehaiei, Preacucernicul Părinte Mihai Blaj, Inspector eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, Pr. Iel Buobu Lui, paroh de Horreum Margi și Isacova, Pr. Antonie Isac, paroh al Borului și al Lapușnei, Pr. Ștefan Șarampoi, secretar al protopopiatului, Pr. Doru Ovidiu Ursu, paroh al Gorneanei, Pr. Florin Petru Papava, preot misionar, Pr. Petru Hogea, paroh de Burila Mare iar răspunsurile liturgice au fost date de către Maica Iustina Popovici, Stareța Mânăstirii Sfânta Ana din Orsova împreună cu Maica Alexandra.

        După Sfânta Liturghie, în biserica din Negotin a avut loc întâlnirea tuturor liderilor românilor/vlahilor din Serbia de răsărit, la care au fost prezenți reprezentantul Ambasadei României din Belgrad, domnul Alexandru Petruț, și reprezentanții românilor din Banatul sârbesc-Voivodina.

          La începutul întâlnirii, participanților s-a adresat Părintele Boian  care a spus: ”De fiecare dată când poporul român se confruntă cu probleme mari, Biserica neamului românesc, Biserica Ortodoxă Română, dorește să-i ajute pe fiii săi. Este evident că românii/vlahii din Valea Timocului trec printr-o perioadă foarte grea din cauza presiunilor statului sârb, crizei de identitate și neînțelegerii între liderii locali. Din această cauză am hotărât să vă invităm pe voi, toți liderii românilor/vlahilor din Timoc, la o întâlnire de pace. Am hotărât că această întâlnire să o facem aici în biserica noastră în fața Evangheliei și a moaștelor Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, strămoșul nostru și mare luptător pentru păstrarea credinței ortodoxe și identității nemului nostru românesc. Numai uniți ne putem păstra identitatea, iar unirea noastră trebuie să fie treptată, întâi trebuie să ne unim noi, romănii/vlahii din Timoc, la fel și frații noștri din Banat și după aia putem face unirea tuturor românilor din Serbia, care deocamdată au un singur punct comun, Biserica Orodoxă Română… ‘‘

    După întălnire a fost semnat un protocol al cărui conținut îl prezentăm în continuare:

 

PROTOCOL

AL ROMÂNILOR/VLAHILOR DIN SERBIA DE RĂSĂRIT

”Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a fi frații împreună!”

Psalmul 132,1

          Astăzi, 25 mai 2014, în ziua când Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română din Valea Timocului îl pomenește pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul, ne-am întâlnit aici, în biserica ”catedrală” a românilor/vlahilor din Serbia de răsărit de la Negotin, ridicată spre slava Marelui Dumnezeu Celui în Treime Slăvit și  în cinstea sfântului pe care astăzi îl prăznuim, noi, toți liderii spirituali și mireni ai românilor/vlahilor de la sud de Dunăre – Serbia de răsărit (Valea Timocului, Valea Moravei și zona munților Homoli).

          Ca și de fiecare dată în trecut, când poporul român se lupta pentru existența sa și avea probleme grave, așa și astăzi, când istoria se repetă, Biserica neamului, ca o mamă adevărată, dorește să-i ajute pe fiii săi și face intervențiile necesare.

          Având în vedere dezbinarea gravă existentă între conducătorii comunității, iscată din cauza neînțelegerilor, a presiunilor create de către conducerea Statului nostru Serbia, a presiunilor din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe surori și din partea altora, Preacucernicul părinte Boian Alexandrovici, protopop al Daciei Ripensis și Vicar al Timocului din cadrul Episcopiei Daciei Felix, împreună cu preoții canonici ai Bisericii noastre din Valea Timocului, care se roagă neîncetat ca ”toți să fie una”, au hotărât să-i adune pe toți reprezentanții românilor/vlahilor la o întâlnire de pace.

          La întâlnirea de astăzi, fiecare a putut să-și spună și și-a spus liber părerea, iar după toate discuțiile purtate s-a ajuns la următoarele concluzii pe care noi toți, cei care semnăm acest document, ne obligăm de acum încolo să le respectăm în totalitate:

  1. Legea României nr. 299 din 2007, prin articolul 1, alineatul (1) litera a) drepturile persoanelor care își asumă în mod liber identitatea culturală română, se referă la ”persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceștia sunt apelați  (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo–români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum și toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni”;
  2. Este clar că noi toți – români, rumâni, vlahi, valahi și vlasi sau oricum ne-ar numi alții sau oricum ne-am numi noi înșine din cauza crizei de identitate, create în trecut, nu din vina noastră – suntem un singur neam și suntem români originari în zona în care trăim.
  3. Biserica neamului nostru românesc, rumânesc/vlah este Biserica Ortodoxă Română și toți membrii comunității noastre naționale care sunt de credința ortodoxă trebuie să țină de structura canonică a Patriarhiei Române din Serbia, care este Episcopia Daciei Felix de la Vârșeț (Protopopiatul Daciei Ripensis).
  4.  Vedem că reprezentanții comunității noastre au diferite păreri privind consiliile naționale din Serbia, unii doresc să țină de Consiliul Român cu sediul în Voievodina, iar alți de Consiliul Rumân (Vlah) din Serbia de răsărit, care în acest moment este ocupat de către ”vlahi falși” (pionii unor politicieni din conducerea Statului sârb). Fiecare este liber să țină de consiliul în care crede și să lupte ca în viitor aceste două Consilii să se unească într-unul singur.
  5. Până la unirea celor două Consilii ale singurei noastre minorități din nordul și din sudul Dunării, ne obligăm cu toții ca să nu ne atacăm unii pe alții din cauză că unii își spun români în limba literară, alții rumâni în grai și alții vlahi, vlasi în limba sârbă. Ne angajăm să promovăm în fața autorităților publice centrale și locale, în mod solidar, puncte de vedere comune ale celor două Consilii ale singurei noastre comunități separate doar pe criteriul filologic al etnonimelor.
  6. Indiferent ce spun legile Serbiei, (Țara noastră în care trăim și ai cărei cetățeni loiali suntem), care se pot schimba oricând, legat de consiliile naționale, legi care prevăd că cine are Consiliu național ar fi o altă minoritate, noi nu suntem de acord cu această obstrucție și îmbrățișăm fără rezerve prevederile clare și de mare folos practic ale Legii 299 din Țara mamă, România, care arată că din punct de vedere juridic român=rumân=vlah=român/vlah. Bunul simț și dreapta judecată ne arată că minoritățile naționale sunt cele care nasc Consilii naționale, nu Consiliile naționale nasc minorități naționale. Românul tot român este chiar dacă îi spui Rumân sau Vlah, sau altfel.
  7. Țara noastră mamă (Kin state, Etat parent) este România. Suntem un singur neam, avem o singură limbă literară, o singură țară înrudită și o singură Biserică ortodoxă mamă.
  8. Proclamăm ziua cinstirii Sfântului  Mucenic  Ioan  Valahul, 25 mai, drept Ziua românilor/vlahilor din Serbia și o vom sărbătorii în fiecare an.

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Negotin, anul mântuirii 2014, luna mai, ziua 25, de Sf. Ioan Valahul pe stil vechi

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale, Preasfințitului Părinte Dr. DANIIL, Episcop al Daciei Felix

 

Președintele adunării

Boian Aleksandrovici

Protopop al Daciei Ripensis și Vicar al Timocului

 

Articole Conexe

Ultimele Articole