9.5 C
Roșiorii de Vede
joi, februarie 22, 2024

Legea şi Statutul sunt clare!

                                               Legea şi Statutul sunt clare!

                   Ce spune legea? Statutul ce spune?

                                       ( Ziarist nedumerit)

         Încă din anul 2012, de la Adunarea generală de la Sâmbăta de sus, din 23 iunie 2012, se spune clar în articolul 10 din Statut, Membri ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti:

  1. „Membru activ poate fi orice persoană cu studii universitare şi o activitate jurnalistică de cel puţin 3 ani, care cunoaşte statutul U.Z.P., este înregistrat în una din structura acesteia şi plăteşte cotizaţie. Titlul este acordat după validarea dosarului de către Comisia de atestare”

Iată, acestea sunt condiţiile pe care trabuie să le îndeplinească un ziarist pentru a face parte din Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. Se mai spune, în acelaşi articol că: „În mod excepţional, la propunerea Preşedintelui sau a Comitetului Director ( în 2012 se numea Comitet Director), Comisia de atestare poate acorda calitatea de membru şi unor jurnalişti recunoscuţi ca personalităţi ale breslei, cu o activitate prestigioasă pe parcursul a minimum 15 ani, chiar dacă aceştia nu au diplomă de absolvire universitară.”

          Aceleaşi criterii, pentru intrarea în U.Z.P.R., Art. 12, punctul(b), sunt păstrate şi prevăzute şi în Statutul rezultat în urma Adunării generale a Uniunii din data de 21 Martie 2015, de la Iaşi, Martie 2016, de la Râmnicu Vâlcea, chiar şi la ultima Adunare generală de la Vidraru, din 01.04.2017, o adunare în care s-a minţit, s-a falsificat componenţa Comisiei de cenzori şi s-a prezentat un aşa-zis Raport al Comisiei de cenzori, fără a se găsi vreo neregulă în activitatea conducerii U.Z.P.R.

        Aşadar, iată, stimate coleg nedumerit, care sunt prevederile din Statutul Uniunii, nu altele inventate de minţi rătăcite.

          Iată ce inventează preşedintele Doru Dinu Pavel Glăvan întro postare pe site-ul Uniunii: „Urmează procedura de verificare finală a dosarului fiecăruia de către Comisia de atestare, care va confirma calitatea de jurnalist profesionist. Se iau în considerare cel puţin 15 ani de lucru în jurnalism şi ultimii 5 ani (cel puţin) de fidelitate ca membru al UZPR.
Sunt norme interne ale UZPR, stabilite în anul 2009, reconfirmate la Adunarea Generală din martie 2016 şi însuşite de Consiliul Director, în acelaşi an.”
Respectivul trăieşte din amintiri din copilărie, neprevăzute în vreun Statut din ultimii 5 ani!!! Această Comisie de atestare are misiunea să “ateste” la primirea jurnaliştilor în Uniune, nu după ce sunt membri plătitori de cotizaţie ani şi ani, doar pentru că anumiţi indivizi se doresc băgaţi în seamă şi împărţitori de “bucate”.

          Legea sune clar, fără tăgadă şi fără interpretare:

“”Art. 1. – Beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, denumită în continuare lege, pensionarii sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publică, cetăţeni români, străini sau apatrizi cu domiciliul sau reşedinţa în România ori, după caz, în străinătate.”

           Aşadar, stimate coleg nedumerit, vă puteţi face o idée clară despre ce spun Legea şi Statutul  U.Z.P.R.    şi  ce fac cei care sunt plătiţi să aplice aceste prevederi legale şi statutare. Vă doresc lectură lămuritoare şi “colegi”  cu studii terminate!

                                                       Ion BĂDOI 

         

Old fedora felt hat with a press card

 

Articole Conexe

Ultimele Articole