19.5 C
Roșiorii de Vede
luni, aprilie 15, 2024

Investeşte în oameni!

Investeşte în oameni!

Calitate în învăţământul superior

agro-1

Investeşte în oameni

Sub această deviză s-a desfăşurat în data de 23 noiembrie 2011, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, întâlnirea comunității academice și conferința de presă pentru prezentarea rezultatelor proiectului POSDRU/86/1.2/S/62723 intitulat „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe și competitivitate pentru piaţa muncii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Din partea presei au participat doi reprezentanți ai ziarului „Opinia Teleormanului” și un reprezentant al revistei „Profitul agricol”. A fost anunțată, de către organizatorii întâlnirii, transmiterea unui comunicat de presă la „Mediafax”.

Gazdă şi moderatoarea acestei extrem de reuşite întâlniri a fost Conf. univ. dr. Vasilica Stan, expert în cadrul proiectului, care a prezentat proiectul și rezultatele obținute în primele cincisprezece luni de la începerea implementării acestuia. Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii ofertei educaţionale din învăţământul agronomic naţional prin mai buna corelare a programelor de masterat cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii şi, desigur, facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea de soluţii software în activităţile de predare – învăţare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează perfecţionarea personalului universitar implicat în asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor de studii, definirea şi implementarea, la nivelul celor patru universităţi partenere, a unui standard de pregătire profesională specific pentru pentru specializările vizate, compatibile cu standardele internaţionale de referinţă, în scopul asigurării calităţii şi evaluării programelor de masterat în derulare, adaptarea programelor de masterat existente la exigenţele noului standard pentru o mai bună corelare a ofertei educaţionale cu piaţa muncii. Desigur, un alt obiectiv este formarea unor dezvoltatori de cursuri online din rândul cadrelor didactice din cele patru unităţi de învăţământ participante la proiect. Grupurile ţintă ale proiectului sunt:

– 32 de cadre universitare;

– 12 membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate

– 80 de cadre universitare cu atribuţii în dezvoltarea programelor de studii;

– 20 formatori cu rolul de a instrui utilizatorii sistemului de instruire;

– 80 de dezvoltatori de conţinut digital;

– 600 de absolvenţi ai ciclului de licenţă ai solicitantului şi ai celorlalte universităţi partenere în domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară care studiază la formele de studii ID şi FR.

Durata acestui proiect este de 24 de luni, respectiv intervalul cuprins între 1 iulie 2010 şi 30 iunie 2012. Coordonatoarea proiectului este Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, iar parteneri sunt: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină veterinară Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara şi SIVECO S.A. Bucureşti. Vizibilitatea proiectului presupune a prezenta periodic rezultatele proiectului în conformitate cu manualul de vizibilitate. Au fost prezentate realizările proiectului  la care USAMV-București şi-a adus contribuţia conform graficului.

Activităţile realizate în perioada 1 iulie 2010 – 30 septembrie 2011 au fost următoarele:

–       Evaluarea programelor de studii  existente, corespunzătoare domeniilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară;

–       Realizarea unor studii pentru creşterea calităţii ofertei educaţionale şi reducerea decalajului între cunoştinţele şi deprinderile de bază predate în universităţi și cunoştinţele necesare pe piaţa muncii;

–       Realizarea standardului de evaluare a programelor de studii pentru specialitatea vizată;

–       Stabilirea punctelor de referinţă şi crearea instrumentelor şi metodologiilor necesare pentru întocmirea standardului, inclusiv asigurarea compatibilităţii şi comparabilităţii internaţionale de referinţă;

–       Desfăşurarea unui program de perfecţionare pentru 12 cadre universitare responsabile cu asigurarea calităţii în vederea creşterii competenţelor de evaluare a programelor academice;

–       Desfăşurarea unui program de perfecţionare pentru 20 de cadre universitare implicate în dezvoltarea programelor de studiu;

–       Dezvoltarea şi implementarea sistemului integrat – platformă de colaborare sincronă şi asincronă în mediul online, respectiv platforma de instruire ( eLearning);

–       Realizarea modulelor de curs în format digital pentru programele de masterat vizate şi integrarea acestota în sistem. :

În partea a doua a întâlnirii, d-na Manuela Enache şi d-l Alexandru Tăutu, specialiştii de la SIVECO S.A., societate parteneră a acestui proiect, au prezentat Platforma eLearning LMS – Learning Management System, beneficiile instruirii cu LMS şi aria de cuprindere propusă. S-a insistat pe managementul instruirii, monitorizarea instruirii şi urmărirea evoluţiei cursanţilor, oferind participanţilor posibilitatea de a urmării concret desfăşurarea unei aplicaţii, atât din perspectiva profesorului, dar mai ales a studentului.

La finalul întâlnirii, dezbaterile au fost vii, la obiect, numeroşi participanţi vorbind despre ceea ce piaţa muncii din România oferă tinerilor licenţiaţi în aceste domenii pe care proiectul le are în vedere. S-a remarcat importanţa acestui proiect, posibilitatea de a fi accesat şi de cei care sunt deja în producţie, dar s-a remarcat o anumită reticenţă a celor care, având ferme agricole, nu apelează la tinerii specialişti, sau, când o fac, nu au şi răbdarea necesară pentru a beneficia de tot ceea ce aceştia au acumulat în perioada de studii universitare.

Se poate spune că a fost o întâlnire cu un mare impact, dovadă fiind interesul participanţilor, discuţiile pe tema învățământului superior agronomic și pe tema proiectului în general, aceasta demonstrând că există o extrem de mare dorinţă de perfecţionare şi de implementare a tot ceea ce este nou în acest domeniu.

Ing. Alexandru Ioan BĂDOI

Articole Conexe

Ultimele Articole