39.1 C
Roșiorii de Vede
duminică, iulie 14, 2024

Informare de la Guvernul României

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda

şedinţei Guvernului României din 29 martie 2018

 

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017

 1. PROIECT DE LEGE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor cetăţenilor români afectaţi de explozia de la uzina chimică din Kralupy nad Vltavou, Republica Cehă

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 6 noiembrie 2017 şi la Paris la 15 noiembrie 2017, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul -cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, precum şi pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 18 decembrie 2017

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Romtehnica” -S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucureşti”

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere -S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ”Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române- TAROM ” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Administraţia Canalelor Navigabile” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ”Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Maritime”-S.A Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ”Telecomunicaţii C.F.R”- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile din subordine

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa 30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii ”Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de eguvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei”

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor Tratatului între România şi Republica Peru privind asistenţa judiciară în materie penală

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor Tratatului de extrădare între România şi Republica Peru

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a şase funcţii publice vacante, dintre care o funcţie publică de conducere şi cinci funcţii publice de execuţie din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Secretariatul General al Guvernului

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiţiei

 

 1. PUNCTE DE VEDERE

 

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 267/2017, Plx.514/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 lit. ad) şi a art. 42 lit. o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (Bp. 510/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Bp.616/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Plx. 597/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil-teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș (Bp. 110/2017, Plx. 428/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România, provenită dintr-o propunere legislativă – aflată în reexaminare la solicitarea Preşedintelui României (Bp.340/2007, Plx.844/2007)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societăților (Bp. 644/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (Bp. 531/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(Bp. 513/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Bp.394/2017, Plx.115/2018)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 178 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Bp. 532/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului (Bp. 129/2017, Plx. 410/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art. 7, alin (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 605/2017, L 100/2018)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (Bp. 332/2017, Plx 59/2018)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Bp. 608/2017, L 102/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Bp.304/2017; Plx. 17/2018)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Bp.229/2017, Plx. 523/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 (Bp. 480/2017, L 559/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 257 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Bp. 610/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 (Bp.648/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (Bp. 540/2017, L 62/2018)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp.645/2017)

 

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativteritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, provenit dintr-o propunere legislativă precum şi referitor la amendamentul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor (Bp. 98/2017,Plx.261/2017)

 

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 653/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp.258/2017, Plx.513/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (Plx. 4/2018)
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Bp.551/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Bp.548/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter pedofil şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale ale persoanelor (Bp. 10/2018)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (Bp. 535/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx. 578/2017)

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (Plx.46/2018)

 

 

 

Articole Conexe

Ultimele Articole