36.3 C
Roșiorii de Vede
joi, iunie 20, 2024

DREPT LA REPLICĂ!

Am primit, publicăm!

 

Drept la replică din partea prof. dr. Dumitrescu Doru și a prof. Gabriela Droc în legătură cu articolul intitulat „Manuale școlare în care drapelul României este steagul secuilor și în stânga Prutului trăiesc doar ruși

 

steag-strain 

În articolul „Manuale școlare în care drapelul României este steagul secuilor și în stânga Prutului trăiesc doar ruși”, publicat pe site-ul opiniatr.ro la data de 30 Noiembrie 2016 (https://www.opiniatr.ro/manuale-scolare-falsificate/), redactat de către dl. Viorel Dolha, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România, sunt aduse la cunoștință publică, într-o manieră superficială și neprofesionistă, informații eronate care lezează demnitatea subsemnaților, prof. dr. Dumitrescu Doru, în calitate de inspector general în cadrul  Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice („MENCS”) și prof. Gabriela Droc, în calitate de inspector general în cadrul MENCS.

Astfel, cu ocazia criticilor expuse cu privire la pretinsele erori existente în manualele de istorie pentru clasa a IV-a ale editurii T3 KIADO și Corint, autorul articolului ne prezintă pe subsemnații ca inspectori școlari care au validat manualele criticate, motiv pentru care ne sunt adresate numeroase jigniri.

În acest context, precizăm că în cuprinsul articolului defăimător anterior indicat se precizează în mod greșit că subsemnații am fi cei care au validat manuale de istorie de clasa a IV-a în care „drapelul României este steagul secuilor și în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruși”. Totodată, autorul Viorel Doha precizează în mod greșit că subsemnații am fi evaluat „an de an” și că am fi „trecut în catalogul manualelor” unul dintre cele două manuale mai sus amintite.

 

În realitate, informațiile furnizate de către Viorel Dolha sunt vădit eronate, în contextul în care subsemnații, în calitate de inspectori generali, nu avem atribuții prin fișa postului referitoare la evaluarea, avizarea și includerea manualelor școlare indicate de către autorul Viorel Dolha în Catalogul manualelor școlare, fapt certificat de:

  • Hotărârea Guvernului nr. 95/2002 privind înființarea Consiliului Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Evaluare și Examinare;
  • Ordinul ministrului economiei nr. 5559 din 22 noiembrie 2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar;
  • Apelul privind selecția cadrelor didactice constituite în vederea analizării proiectelor de manuale școlare pentru învățământul primar în anul școlar 2015/2016, aprobat cu numărul 1903/25.08 2015.

Așadar, atitudinea autorului Viorel Dolha, constând în redactarea și transmiterea spre publicare a unui articol fără a face eventuale verificări prealabile primare cu privire la realitatea afirmațiilor expuse în cuprinsul acestuia este evident una caracterizată prin           rea – credință și care creează prejudicii demnității subsemnaților.

Subliniem că prin articolul indicat subsemnaților ne-a fost încălcat dreptul la demnitate, drept nepatrimonial al persoanei fizice, consacrat atât de art. 72 din Codul Civil român, cât și de art. 1 alin. (3) din Constituţia României şi de art. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, potrivit cărora demnitatea este inviolabilă, nici măcar respectarea principiului inviolabilităţii libertăţii de exprimare neputând conduce la prejudicierea acesteia.

Or, afirmațiile false expuse cu privire la subsemnații în cuprinsul articolului redactat de către Viorel Dolha constituie în mod cert o exercitare abuzivă a dreptului la liberă exprimare, de natură a afecta onoarea și reputația subsemnaților.

Mai mult, afirmațiile eronate aparținând autorului Viorel Dolha sunt cu atât mai păgubitoare pentru imaginea subsemnaților, în contextul în care se susține că manualele școlare pretins validate de subsemnații contribuie la vicierea procesului educativ al elevilor.

Subliniem că este absolut nejustificată și abuzivă atitudinea autorului care încearcă acreditarea ideii că, prin avizarea introducerii manualelor de istorie menționate mai sus în sistemul de învățământ, subsemnații purtăm responsabilitatea informării și educării greșite a elevilor. Or, dincolo de faptul că această idee nu este conformă realității, ea aduce o reală și ireparabilă atingere reputației subsemnaților, având o carieră remarcabilă, atât în calitate de cadre didactice, cât și în calitate de inspectori generali ai MENCS.

În considerarea tuturor aspectelor învederate, subliniem că subsemnații ne rezervăm dreptul de a efectua oricare și toate demersurile prevăzute de lege, inclusiv utilizarea unor acțiuni în justiție, pentru repararea prejudiciului moral și patrimonial creat de către Viorel Dolha, ca urmare a redactării și transmiterii spre publicare a articolului defăimător arătat supra.

Prof. dr. Dumitrescu Doru

Prof. Gabriela Droc

Articole Conexe

Ultimele Articole