15 C
Roșiorii de Vede
vineri, mai 24, 2024

Călugărul şi moartea

Călugărul şi moartea

Eseu despre imaginea şi faptul morţii în monahismul egiptean

                                  de CRISTIAN BĂDILIŢĂ

                    Ediţia a II-a, revăzută

               Traducere de INGRID ILINCA

          EDITURA VREMEA

  Cea mai nouă apariţie în colecţia FID – Fapte, Idei, Documente

MĂRTURISIRE

Am parcurs nu fără emoţie studiul Călugărul şi moartea al înzestratului teolog Cristian Bădiliţă, care abordează problema, totdeauna actuală, a sfîrşitului nostru obştesc. Chiar dacă o reduce la o anchetă, cum afirmă însuşi autorul, privitoare la scrierile monahilor egipteni din vechime, el nu omite nici unul dintre aspectele respectivei tematici. Sfîntul Antonie cel Mare, unul dintre aceşti iluştri monahi egipteni, este acela care a zis că „moartea de-o va avea omul în minte, nemurire este; iar neavînd-o în minte, moarte este” (Învăţături, n. 49).

Atare optică nu aparţine, însă, doar monahilor egipteni, ci, în general, monahilor, nu mai puţin tuturor creştinilor care şi-au transpus gîndurile în scris. „După cum pîinea este cel mai necesar dintre toate elementele, observa şi Sfîntul Ioan Scărarul, tot astfel gîndirea la moarte este „cea mai necesară între toate celelalte îndeletniciri”. La drept vorbind, n-a existat credincios de-a lungul vremii care să nu fi privit moartea în acelaşi fel. […]

Abordînd problema morţii este evident că trebuiesc atinse numeroase alte aspecte, ceea ce dl. Cristian Bădiliţă şi face, întemeindu-se pe zicerile şi faptele monahilor egipteni. Concluzia la care ajunge este de natură să ne convingă despre adînca lor înţelepciune, despre folosul de a ne conduce după sfatul şi exemplul lor.

† Mitropolit NICOLAE CORNEANU

 

 

            În acest volum, Cristian Bădiliţă zugrăveşte imaginea morţii aşa cum apare ea în scrierile monastice (cele şapte scrisori ale lui Antonie, trilogia spirituală a lui Evagrie Ponticul, cele cincizeci de omilii spirituale ale lui Pseudo-Macarie) şi în apoftegme şi prezintă povestirile a trei morţi exemplare (Antonie, Pacomie şi Macarie), precum şi o antologie de povestiri despre moarte.

            Lansarea cărţii va avea loc sâmbătă, 22 noiembrie 2014, ora 15.30, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus (Romexpo, spaţiul de evenimente Bursa de contacte, nivelul 3.20), în prezenţa autorului.

Cristian Bădiliţă, n. 1968. Pe lângă studii ştiinţifice, eseuri, jurnale şi traduceri comentate din greaca veche sau latină, a publicat următoarele volume de poeme:Duminica lui Arcimboldo (Brumar, 2004); Regele cu o harfă în mâini (ed. a II-a, Curtea Veche, 2006); Apocalips de buzunar (Curtea Veche, 2005); Poeme pentru păsări şi extratereştri (Curtea Veche, 2007); Dumnezeu de la Mancha doarme cu tâmpla crăpată pe umărul meu (Curtea Veche, 2008); Serafita. Concert pentru harfă şi ghilotină (ed. a II-a, Galaxia Gutenberg, 2010); Cartea micilor erezii (Galaxia Gutenberg, 2010); Peisaj cu maimuţă şi înger. Zimţi. Scrisori apocrife ale lui Archibald de la Cruz (Limes, 2011); Calendar poeticesc (Grinta, 2011); Fată frumoasă. Poeme de dragoste şi amor (Grinta, 2012); Jucaţi-vă mai des cu focul. 153 poeme vechi şi noi, antologie alcătuită şi prefaţată de Alex. Ştefănescu (Grinta, 2012); Genialogii (Vremea, 2013); Harababura. Carte pentru cei ce ştiu să recite-un poeziu (Tango, 2014); Cu praştia după îngeri (Vremea, 2014); Balade, ofuri şi romanţe (Vremea, 2014). În 2013 a lansat o serie de expoziţii cu poeme vizuale.

 

 

Articole Conexe

Ultimele Articole