39.5 C
Roșiorii de Vede
vineri, iulie 12, 2024

Am primit de la Guvernul României

GUVERNUL ROMANIEI

18.04.2018

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda

şedinţei Guvernului României din 18 aprilie 2018

 

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGEprivind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale
 3. PROIECT DE LEGEpentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
 4. PROIECT DE LEGEpentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

 

 

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 2. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 24 iulie 2017 şi la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate – Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011
 3. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Loteria Română”-S.A, companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
 4. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 5. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 6. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3-căi navigabile interioare”
 7. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră”
 8. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Apărări de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finală”
 9. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea poziţiilor nr.crt. 683, nr.crt. 699 şi nr.crt. 700-701 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii ”Autostrada Sebeş-Turda”

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sebeş-Turda”-Lot 2, aflat pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehicule rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României la expoziţia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind contribuţia voluntară a României cu suma de 100.000 de dolari SUA la reconstituirea resurselor financiare ale Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) pentru anul 2018

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională ” Poşta Română”-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerul Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Neamţ, Botoşani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanţa, Mureş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi municipiul Bucureşti

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj Napoca asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A , aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUMcu tema: Raportul asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în trimestrul I 2018
 3. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Ministerului Turismului

 

 1. NOTE
 2. NOTĂprivind prima contribuţie a României la programul de lucru al Consiliului UE pentru 18 luni. Trio de preşedinţii România-Finlanda-Croaţia
 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Proiectele punctelor de vedere cu privire la 9 iniţiative legislative parlamentare

 

 

 

 

Articole Conexe

Ultimele Articole