15 C
Roșiorii de Vede
vineri, mai 24, 2024

Alexandru Şerbănescu, simbolul care înnobilează

„ Nu înţeleg ca un inamic, oricât de mare şi puternic ar fi, să intre în ţara mea ca într-un sat fără câini şi s-o pustiiască…Dar, eu voi continua să lupt, de va fi nevoie singur, până când sau cad, sau nu se va putea spune că în România n-a ieşit nici un român în faţa americanilor, chiar dacă pierdem bătălia …”

Căpitan aviator Alexandru Şerbănescu

tn

ÎN LOC DE PREFAŢĂ

Apariţia unei cărţi cu tematică aeronautică, în fapt, o monografie  cât se poate de completă a vieţii şi activităţii unuia dintre aşii aviaţiei de vânătoare româneşti, căpitanul aviator erou Alexandru Şerbănescu, reprezintă un important eveniment ştiinţific şi cultural în sfera de interes a specialiştilor din domeniul aviaţiei în descifrarea războiului aerian la care a participat aviaţia naţională între anii 1941-1944,pentru pasionaţii de istorie cât şi pentru receptiva masă a cititorilor cuprinsă sub denumirea generică de „ marele public”.

Volumul omagial ,,Căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu-asul cerului”, elaborat de dl. prof.univ.dr. Valeriu Avram, un remarcabil istoric de aviaţie, reprezintă o apariţie notabilă şi un act de mare cinstire  la împlinirea unui secol ( 17 mai 1912-17 mai  2012) de la naşterea celui care a fost un mare as al Aripilor româneşti. Niciodată scrisul d-lui prof.univ.dr.Valeriu Avram, în calitate de memorialist sau istoriograf nu mi-a apărut altminteri decât de un produs deplin, cu solidă înzestrare, emergenţă a flerului de istoric al aviaţiei şi nu a vreunui compromis de altă natură. După cum nici strădania de stăruitor cercetător, e departe de a-i ştirbi ţinuta ştiinţifică, de a-i prejudicia emoţia subtilă strecurată înteligent în paginile lucrărilor sale adânc  elaborate.

În acest volum nu este vorba doar de o simplă descriere a vieţii şi activităţii căpitanului aviator Alexandru Şerbănescu, ci prezintă o adevărată radiografie istorică a războuiului aerian în care a fost antrenată aeronautica naţională, o investigaţie minuţioasă în cele mai profunde aspecte ale evenimentului istoric. În obiectivul autorului sunt prinse cele mai importante momente ale participării aviaţiei de vânătoare române în anii celui de-al Doilea Război Mondial pe Frontul de Est şi în apărarea teritoriului naţional.

Lucrarea nu are nicio tangenţă cu ficţiunea, chiar dacă unele episoade prezentate par adesea desprinse dintr-un roman al cărui fir narativ este uneori incredibil. Autorul n-a urmărit senzaţionalul, ci recompunerea vieţii unui mare erou al manşei, prezentând dimensiunea curajului şi a spriritului de sacrificiu pe altarul datoriei faţă de ţară şi pentru onoarea Aripilor româneşti.

Eroul cărţii a fost mereu la datorie, fiind în centrul numeroaselor acţiuni de luptă desfăşurate de aviaţia română în Campania din Est şi apoi în apărarea teritoriului naţional, încleştat într-o luptă inegală cu forţele aeriene sovietice sau cele americano-britanice într-un război care ar fi trebuit să marcheze alt drum pentru România decât cel care din nefericire ne-a fost impus.

Această carte reprezintă un moment important în rescrierea istoriei aviaţiei româneşti pe baze ştiinţifice. Ea se constituie într-o mărturie caldă şi la obiect care scoate în evidenţă datele de substanţă ale monografiei unui mare erou aviator al românilor, fiind în acelaşi timp şi o veritabilă sursă de documentare pentru descifrarea şi clarificarea atât de necesară în istoriografia naţională a războiului aerian purtat de Forţele Aeriene Regale Române între anii 1941-1944.

Lectura cărţii mi-a prilejuit cunoaşterea sau, mai degrabă, recunoaşterea unei lucrări serioase, bine documentate, în care cuvintele cele mai simple devin date şi fapte adunate din arhivele militare, civile şi chiar particulare, riguros interpretate. Autorul se opreşte asupra văzduhului pentru a ajunge la acel cavaler al manşei – căpitanul erou av. Alexandru Şerbănescu, care a trăit şi a luptat într-o dramatică încleştare cu forţele aeriene inamice copleşitoare.

Într-o lume a morţii, ororii şi hidoşeniei, eroul cărţii este prezentat de autor, aşa cum a fost , un cavaler al dreptăţii, al iubirii de oameni, un apărător al Neamului românesc – „Amor patriae nostra lex” („Iubirea de patrie este legea noastră”)  şi al prestigiului aviaţiei naţionale, un militar de carieră în sensul profund al cuvântului, care n-a făcut rabat sub nici un motiv de la onoarea de ofiţer al armatei române.

Lucrarea de faţă este o evocare istorică, paginile se succed purtând cititorul într-un trecut tragic, în care o mână de tineri zburători comandaţi de căpitanul Alexandru Şerbănescu  (comandantul Escadrilei 57 şi al Grupurilor 7 şi 9 Vânătoare) s-au luptat cu disperare atât pe Frontul de Est pentru reîntregirea ţării mutilată în vara anului 1940 prin Tratatul odios Molotov- Ribbentrop, dar şi împotriva uraganului aerian declanşat de forţele aliate asupra României, începând cu 12 iunie 1942, când aviaţia americană a executat primul raid în spaţiul aerian al României, continuat apoi cu şi mai mare intensitate, până la 18 august 1944, când pe cerul patriei s-a ridicat ceea ce mai rămăsese din floarea aviaţiei române împotriva puzderiei de avioane americane. „Aut vincere, aut mori! ( „Ori învingem, ori murim!”) era credinţa aviatorului.

Lucrarea Căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu-asul cerului” este demnă de apreciat nu numai pentru faptul că prezintă principalele momente din viaţa şi activiatea eroului Neamului românesc – căpitanul av. Alexandru Şerbănescu- ,ci şi prin bogăţia faptelor, informaţiilor şi a datelor istorice, unele dintre acestea fiind inedite atât din perioada copilăriei şi adolescenţei eroului nostru, cât şi cele petrecute pe Frontul de Est şi în apărarea teritoriului naţional în vara anului 1944. Cartea se adresează atât oamenilor de specialitate, de vârste şi categorii profesionale diferite în toate domeniile aviaţiei, cât şi publicului alcătuit din iubitori şi admiratori atât ai măreţiei şi frumuseţii zborului, al faptelor de arme strălucite, eroice, al celui mai viteaz, mai curajos şi mai patriot aviator român, autentic model de pasiune, curaj  şi eroism conduse dincolo  de limitele şi barierele comune, din anii celui de-al  Doilea Război Mondial.

Cu mult profesionalism, autorul a folosit în elaborarea lucrării documente inedite din patrimoniul Serviciului Istoric al Armatei, dar şi din unele arhive particulare, realizând o carte de referinţă în istoriografia naţională. Anumite reflecţii ale autorului vor irita poate, prin francheţea debordantă. Domnia sa, ca un istoric-cercetător de primă clasă, se  bazează pe o documentare solidă şi ne aduce în prezent o parte a istoriei, cu bune ori mai puţin bune dintr-o perioadă foarte grea a ţării, în general, şi a aviaţiei în special. Dacă le-ar fi omis, adevărul istoric ar fi avut de suferit, diminuându-se deopotrivă valoarea cărţii şi istoricul acelei perioade zbuciumate pentru poporul român.

Scrisă într-un stil simplu şi curgător, generos în prezentarea faptelor, întrucât în descrierea acestora autorul merge până la cel mai mic amănunt.Totodată, autorul prezintă unele aspecte, din registrul istoric, cu intransigenţă şi duritate. Această lucrarea are meritul de a fi  deosebit de interesantă, deoarece paginile abundă de informaţii pertinente şi ştiinţifice solide izvorâte dintr-o îndelungată şi aprofundată cercetare, iar parcurgerea filelor se face cu mare uşurinţă. Pe de altă parte, lucrarea  cuprinde descrierea unor episoade din viaţa erolui care te ţin ,,cu sufletul la gură” iar poemele dedicate eroului cărţii sunt inedite într-o lucrare de genul acesta. Cartea reprezintă o importantă contribuţie la dezvoltarea ştiinţei istorice militare româneşti, confirmând astfel statornicia cercetătorului Valeriu Avram, ale cărui studii, articole şi lucrări se înscriu în efortul deloc uşor al rescrierii istoriei Aripilor româneşti, folosind sursele cele mai preţioase şi documentele oficiale păstrate în arhivele naţionale.

Autorul şi toţi cei care l-am iubit şi preţuit pe căpitanul aviator erou Alexandru Şerbănescu, asul aşilor aviaţiei militare naţionale, le vedem ca însemnări cinstite, la obiect, lipsite de dorinţa senzaţionalului, pentru că paginile cărţii au la bază o documentare de excepţie, iar datele prezentate sunt susţinute prin documente şi mărturii pertinente. Rolul istoricului care se respectă este şi acela de a prezenta „ istoria aşa cum a fost” , acea istorie clădită în graniţele adevărului, nu a mistificării păguboase.

În zilele noastre, când au apărut numeroase scriituri care se pretind a fi lucrări de istoria aviaţiei, în care haoticul, improvizaţia şi neştiinţa sunt afişate în prim plan cu titlul de glorie, această carte are o dimensiune morală, ştiinţifică, care nu poate fi trecută cu vederea. Scrisă într-un stil simplu şi curgător, lucrarea are meritul de a prezenta fapte şi acţiuni puţin cunoscute sau inedite săvârşite de comandantul Alexandru ( Alecu) Şerbănescu. Nu lauda, ci sentimentul datoriei împlinite constituie esenţa morală a cărţii. Lucrarea aduce în prezent o parte însemnată a istoriei spre a fi cunoscută şi purtată în viitor de cei ce ne vor urma. Eroul cărţii – căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu -, ocupă un loc de mare cinste în istoria aviaţiei, el reprezintă modelul de la care avem ce învăţa, reperul de la care pornim şi simbolul care înnobilează.

Eleonora  Arbănaş

preşedintele Fundaţiei Erou Cpt.Av. Alexandru Şerbănescu

eleonora-arbanas

Şerbănescu e-n Vediţa care curge-ncet la vale,

Şerbănescu este-n cerul ce se-nalţă peste văi,

Şerbănescu este tunet care-n fulger se prăvale,

E o stea ce luminează peste multele nevoi.

(prof. Lilian Celmare- Coloneşti,Olt)

CUVÂNT ÎNAINTE

Armata română a intrat în acţiune în al Doilea Război Mondial, la 22 iunie

1941. Şi-a încheiat misiunea la 9 mai 1945.

Militarii noştri au pornit de pe malurile Prutului şi din dealurile Bucovinei.                   Au eliberat teritoriile anexate de Uniunea Sovietică la 27 iunie-3 iulie 1940.             După care, prin cerinţele imperative ale asocierii cu Wehrmacht-ul, au ajuns până la Cotul Donului, Stepa Calmucă şi Caucazul de Nord.

De aici, au luat cale întoarsă pentru ca, în 1944, să ajungă din nou în Moldova

de unde porniseră cu aproape trei ani în urmă.

Din septembrie 1944, după întoarcerea armelor, militarii români au luptat

alături de cei sovietici pentru eliberarea Transilvaniei de Nord şi Est.

Din nou, prin imperativele cooperării, de astă dată cu Armata Roşie, ei au

continuat lupta în partea de răsărit a Ungariei, în Slovacia, Moravia şi Boemia, o

unitate ajungând până la Viena.

Din perspectiva istoriei noastre, a interesului naţional, a fost un singur război

cu un singur ţel: păstrarea statului şi refacerea hotarelor rupte în vara anului 1940.

Preţul plătit a fost extrem de ridicat în vieţi omeneşti şi în suferinţă.

În răsărit, balanţa forţelor a decis rezultatul.

În vest, am reuşit, prin forţele noastre şi cu ajutorul Sovietelor, să refacem

hotarul de vest al României, fapt recunoscut prin Tratatul de Pace semnat cu Puterile  Aliate şi ratificat în 1947.

***

Volumul de faţă, scris cu o solidă documentaţie şi deplină competenţă de

profesorul universitar dr. Valeriu Avram, este închinat eroului căpitan aviator

Alexandru Şerbănescu. Urmărind faptele sale de arme înţelegem şi pe acelea ale

aviaţiei române până în august 1944.

A fost comandant de escadrilă şi de grup în cadrul Grupărilor 7 şi 9 Vânătoare.

A străbătut cerul cu o măiestrie înnăscută, cu o voinţă exemplară, cu o stăpânire de excepţie a avionului cu care făcea corp comun, cu gândul statornic la apărarea patriei chiar şi atunci când totul se ridica împotrivă, dincolo de orice speranţă.

Sunt fiinţe omeneşti care dau semenilor lor toate însuşirile de excepţie cu care

au fost înzestrate de Cel de Sus.

Căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu a fost una din aceste fiinţe. A înţeles

să-şi facă datoria faţă de ţară şi neam până la sacrificiul propriei sale vieţi.

Exemplara sa viaţă se află pentru totdeauna în cartea cea mare a istoriei

românilor.

Erou între eroi, ne închinăm în faţa lui cu smerenie şi statornică recunoştinţă.

Academician ,

Dinu C. GIURESCU

Bucureşti, 21 mai 2012

Articole Conexe

Ultimele Articole