4 C
Roșiorii de Vede
sâmbătă, decembrie 9, 2023

OFERTĂ GENEROASĂ PENTRU VIITOR – „VĂ PREGĂTIM PENTRU A CONDUCE”

OFERTĂ GENEROASĂ PENTRU VIITOR

 

                                 „Vă pregătim pentru a conduce!”

 

conf-univ-dr-liliana-popescuNu cu mult timp în urmă, în amfiteatrul Colegiului Naţional „I. Anastasescu” din Roşiorii de Vede, s-au întâlnit, într-un superb schimb de idei şi de speranţe, un grup de profesori de la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, format din Conf. univ. dr. Liliana Popescu, Conf. univ. dr. Valentina Tudor şi Şef. Lucrări dr. Iulian Ioan Alecu, şi elevi de la liceele din municipiul de pe Vedea.

Este ştiut că Teleormanul se află printre cele mai sărace zone din România, dacă nu chiar cea mai săracă, aşa cum arată statisticile, în ciuda faptului că posedă cel mai roditor pământ, iar oamenii din acest sud de ţară sunt posesorii unei inteligenţe sclipitoare.

un-amfiteatru-conectat-la-generoasa-oferta1Acest pământ este o bucată din Paradis pentru o mână harnică şi o cultură înţeleaptă”,  scria ofiţerul austriac Stefan Dietrich, în urmă cu aproape două secole. 

Iată că venirea distinşilor profesori de la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Bucureşti pe meleaguri teleormănene, printre tinerii studioşi din Roşiorii de Vede, a produs un interes major, comunicarea stabilindu-se instantaneu.

Despre „o mână harnică şi o cultură înţeleaptă” le-au vorbit tinerilor liceeni distinşii oaspeţi, cu convingere, cu pasiune şi înţelepciune.

va-pregatim-pentru-a-conduce„Noi vă pregătim pentru a conduce, le-a spus Conf. univ. dr. Liliana Popescu, directorul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, tinerilor aflaţi în amfiteatrul celebrului Colegiu naţional. Misiunea de bază a facultăţii noastre este formarea unor specialişti cu o bogată pregătire teoretică şi practică în domeniul ştiinţelor economice, al tehnologiilor agricole, specialişti care să proiecteze, să organizeze şi să conducă sisteme productive, dar şi să gestioneze relaţiile dintre aceste sisteme şi mediul socio – economic. Noi vă pregătim nu numai pentru agricultura propriu – zisă, dar şi pentru cercetarea ştiinţifică, marketing, administraţie, activitate bancară şi de asigurări, turism, agroturism, comerţ, învăţământ şi multe alte domenii”.

conf-univdr-valentina-tudorConf. univ. dr. Valentina Tudor, responsabilul Departamentului pentru managementul calităţii, a vorbit despre instruirea viitorilor absolvenţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică, despre pregătirea continuă a absolvenţilor prin doctorate şi alte specializări postuniversitare. dsc_0034

„Nu uităm, a spus distinsa profesoară, că asigurarea unui număr de studenţi în relaţia cu dinamica şi gradul de absorbţie a pieţei forţei de muncă este un aspect extrem de important”.

„Avem o bază materială deosebită, a spus dr. Alecu Ioan Iulian,  iar creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice se află permanent în atenţia tuturor specialiştilor din facultatea noastră, dar acordăm şi consultanţă agenţilor economici în domeniul ingineriei şi managementului în agricultură”. sef-lucrari-dr-iulian-ioan-alecu

Dialogul s-a desfăşurat cu sinceritate, tinerii elevi şi-au dat întâlnire, cu cei veniţi să le arate o altă imagine a ştiinţelor agricole, în modernele locaţii ale  Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

 

                                    Ion  SĂLCEANU

 

 

                                       OFERTA EDUCAŢIONALĂ

 

facultatea-de-management-inginerie-economica-in-agricultura-si-dezvoltare-ruralaMisiunea Facultăţii de Management, inginerie în agricultură şi dezvoltare rurală este de a forma, prin studii interdisciplinare( inginereşti, economice şi juridice) specialişti capabili să proiecteze, să organizeze şi să conducă sisteme productive şi să gestioneze relaţiile dintre aceste sisteme şi mediul socio-economic.

Programele de studiu pe care facultatea le oferă sunt:

     – Studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani, învăţământ de zi şi IDD

Domeniul de licenţă: Inginerie şi Management

Specializări:

  • Inginerie economică în agricultură – la sediul din Bucureşti şi filialele Slatina şi Călăraşi
  • Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism – la Bucureşti

 Învăţământul de zi de la cele două specializări şi din cele trei locaţii, numără 2865 studenţi în anul universitar 2008 – 2009, din care 70% în regim de studii cu taxă.

  • Studii universitare de master cu durata de 2 ani

Domeniul de disertaţie: Inginerie şi management

Specializări:

 – Managementul Dezvoltării rurale, cursuri de zi şi IDD;

 – Managementul în agroturism şi alimentaţie publică, cursuri de zi şi IDD;

 – Managementul Calităţii şi Inovaţiei, cursuri de zi;

 – Managementul afacerii în agricultură(Agribusiness), cursuri de zi.

     La cursurile de zi ale celor patru specializări de masterat au fost înscrişi 243 de studenţi în anul 2008 – 2009, din care 38% cu taxă.

  • Studii universitare de doctorat, pentru obţinerea titlului de „doctor în domeniul agronomie”, la care sunt înscrişi peste 120 de doctoranzi
  • cu frecvenţă, cu durata de 3 ani;
  • fără frecvenţă, cu durata de 4 ani.

 

                 Vă pregătim pentru a conduce!

Articole Conexe

Ultimele Articole