Tag Archive | "Calendar"

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 14 04 – 21 04 2009

Tags: , , ,


14 aprilie

 • 1452-S-a născut Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer şi arhitect italian renascentist (picturi: “Mona Lisa”, “Cina cea de Taină”) (m.02.05.1519).leonardo-da-vinci
 • 1457-Începutul domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504), în Moldova.
 • 1574-Victoria de la Jiliştea a lui Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei (1572 -1574), împotriva turcilor.ioan-voda-cel-viteaz
 • 1865-A fost asasinat Abraham Lincoln, al 16-lea preşedinte al SUA (1860-1865), militant pentru desfiinţarea sclaviei (n.12.02.1809).
 • 1884-A apărut, la Sibiu, publicaţia politică şi culturală “Tribuna”.
 • 1930-S-a sinucis Vladimir Vladimirovici Maiakovski, poet şi dramaturg rus (“Ploşniţa”, “Baia de abur”) (n.19.07.1893). Se spune că ultimele cuvinte ale genialului poet au fost: Nu trageţi, tovarăşi!maiakovski

15 aprilie

 • 1762-Prin decret imperial, semnat de împărăteasa Maria Tereza, se înfiinţează regimentele grănicereşti româneşti: I la Orlat şi II la Năsăud.
 • 1765-A murit primul savant rus de importanţă mondială, Mihail Lomonosov. A formulat legea conservării materiei şi a intuit-o pe cea a conservării energiei. Este creatorul odei, ca specie literară, în literatura rusă şi este considerat ca fiind unul dintre făuritorii limbii literare ruse (“Epistola despre regulile prozodiei ruse”, “Retorica”) (n.19.11.1711).lomonosov
 • 1844-S-a născut filosoful, poetul şi filologul german Friedrich Nietzsche („Aşa grăit-a Zarathustra”, „Dincolo de bine şi de rău”) (m.25.08.1900).nietzsche
 • 1918-Bojdeuca din Iaşi a lui Ion Creangă a fost declarată muzeu, devenind prima casă memorială din România.

16 aprilie

 • 1828-A murit pictorul spaniol Francisco de Goya (n.30.03.1746).francisco-de-goya
 • 1844-S-a născut scriitorul francez Anatole France, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1921 (“Insula Pinguinilor”, “Crima lui Sylvestre Bonnard”) (m.12.10.1924).anatole-france

 • 1864-A apărut Legea pentru organizarea judecătorească.
 • 1869-A apărut, la Bucureşti, revista “Traian”, editată de Bogdan Petriceicu Haşdeu.
 • 1896-S-a născut scriitorul Tristan Tzara, unul dintre iniţiatorii mişcării dadaiste, prin care se propunea negarea valorilor recunoscute ale civilizaţiei (“Omul aproximativ”, “Trandafirul şi cîinele”) (m.25.12.1963).tristan-tzara

17 aprilie

 • 1790-A murit politicianul, filosoful şi omul de ştiinţă american Benjamin Franklin. Reprezentant de seamă al iluminismului american, Franklin a fost un savant de tip enciclopedist. A înfiinţat prima bibliotecă publică din SUA la Philadelphia (1731), a întemeiat Universitatea Pennsylvania (1740) (n.16.01.1706).benjamin-franklin
 • 1888-A fost ridicat clopotul de la Patriarhie, cel mai mare din ţară la acea dată.palatul-patriarhiei
 • 1924-A luat fiinţă studioul Metro-Goldwyn-Mayer.metroe28093goldwyne28093mayer

 • 1931-La Calcutta (India) a avut loc un accident aviatic, în urma căruia aviatorul Radu Beller a murit, iar principele G.V Bibescu a fost grav rănit.

18 aprilie

 • 1846-S-a născut Nicolae Densuşianu, istoric şi folclorist, membru al Academiei Române (m.24.03.1911).
 • 1848-La Blaj are loc prima adunare a românilor din Transilvania, în cadrul căreia s-a hotărât să se convoace, pentru 3-15 mai, Marea Adunare Naţională.
 • 955-A murit fizicianul german Albert Einstein. A formulat teoria relativităţii restrânse şi a relativităţii generalizate, conform căreia legile generale ale tuturor fenomenelor fizice sunt aceleaşi în toate sistemele din univers. Laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1921. A emigrat în SUA, în 1933 (n.14.03.1879).albert-einstein

19 aprilie

 • 1824-A murit poetul britanic George Noel Gordon, lord Byron (“Ghiaurul”, “Don Juan”, “Manfred”, “Cain”) (n.22.01.1788).byron
 • 1849-A fost semnată Convenţia ruso-turcă de la Balta Liman care a consemnat în plan internaţional înfrângerea Revoluţiei române de la 1848-1849. Convenţia prevedea: domni numiţi de către sultan pe timp de şapte ani, desfiinţarea Adunărilor Obşteşti şi înlocuirea lor cu Divanuri legislative, precum şi ţinerea sub ocupaţie a Principatelor pentru “a reprima orice mişcare de insurecţionare”. Sunt numiţi domni Barbu Ştirbei în Ţara Românească şi Grigore Alexandru Ghica în Moldova.
 • 1854-S-a născut inginerul Anghel Saligny, membru şi preşedinte al Academiei Române (m.1925).anghelsaligny
 • 1882-A murit britanicul Charles Robert Darwin, autorul teoriei despre evoluţia speciilor de plante şi animale prin selecţie naturală (teoria evoluţionistă) (n.12.02.1809).darwin

20 aprilie

 • 1808-S-a născut împăratul Napoleon al III-lea (m.09.01.1873).na
 • 1835-S-a născut inginerul Elie Radu, unul dintre întemeietorii ingineriei de construcţii din România, membru de onoare al Academiei Române (m.10.10.1931).elie-radu

 • 1943-Într-o scrisoare adresată mareşalului Ion Antonescu, Constantin Brătianu şi Iuliu Maniu, preşedinţii principalelor partide politice din opoziţie, au protestat împotriva intenţiei de a angaja România într-un război direct contra marilor democraţii occidentale.ionantonescu

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 31 03 – 06 04 2009

Tags: , , , ,


CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 31 03 – 06 04 2009

 

31 martie

 

 • 1437-A izbucnit răscoala ţărănească de la Bobâlna.
 • 1732-S-a născut compozitorul austriac Franz Joseph Haydn (m.31.05.1809).
 • 1809-S-a născut scriitorul rus N.V. Gogol (“Suflete moarte”, “Taras Bulba”, “Revizorul”) (m.04.03.1852).nikolai_gogol
 • 1877-Războiul de independenţă. Guvernul României hotărăşte mobilizarea generală a armatei.
 • 1933-S-a născut poetul Nichita Stănescu, laureat al Premiului Herder, membru post-mortem al Academiei Române, unul dintre cei mai importanţi poeţi români („O viziune a sentimentelor”, „Necuvintele”, „Epica magna”) (m.13.12.1983).nichita-stanescu
 • 1938-Prin Decret regal, se desfiinţează toate partidele politice şi se instituie Consiliul de Coroană, ca organ de stat cu caracter permanent, alcătuit din membri “consilieri regali” numiţi de monarh, cu rang de miniştri de stat.

 

1 aprilie

 

 • 1578-S-a născut medicul britanic William Harvey, descoperitorul circulaţiei sanguine (m.03.06.1657).william_harvey
 • 1784-Audienţa lui Horea la împăratul Iosif al II-lea, în cadrul căreia îi prezintă situaţia ţărănimii din Transilvania.horea
 • 1815-S-a născut Otto von Bismarck, cancelar al Reichului german, în timpul împăratului Wilhelm I (m.30.07.1898).
 • 1859-Franţa, Marea Britanie, Rusia, Prusia şi Regatul Sardiniei recunosc, în cadrul Conferinţei reprezentanţilor puterilor garante, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Munteniei şi Moldovei.
 • 1866-S-a înfiinţat “Societatea Literară Română”, organism care, din 1879, a devenit Academia Română, cel mai înalt for de cultură din România.
 • 1881-S-a născut Octavian Goga, poet, dramaturg, ministru în repetate rînduri, prim-ministru (1937-1938), unul dintre conducătorii Partidului Naţional Creştin (înfiinţat în 1935), membru al Academiei Române (m.06.05.1938).octavian-goga

 

2 aprilie

 

 • 768-S-a născut Carol cel Mare, regele francilor (m.28.01.814).carol_cel_mare
 • 1711-Are loc tratatul de alianţă dintre Moldova şi Rusia, încheiat la Luck între Dimitrie Cantemir şi ţarul Petru I. Acest tratat prevedea o alianţă militară antiotomană, dar prin el se recunoştea şi domnia ereditară în familia Cantemireştilor şi autoritatea absolută a domnului.dimitrie_cantemir
 • 1792-Prima lege monetară în SUA. Se stabileşte ca monedă unică dolarul.
 • 1858-S-a născut Barbu Ştefănescu Delavrancea, dramaturg şi prozator (“Apus de soare”, “Viforul”, “Luceafărul”, “Hagi-Tudose”) (m.29.04.1918).
 • 1866-Se desfăşoară plebiscitul prin care populaţia României a fost consultată în privinţa aducerii pe tronul ţării a unui prinţ străin – Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen.carol-i-de-hohenzollern-sigmaringen
 • 1867-Mihai Eminescu publică, în “Familia”, poemul “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”.mihai-eminescu
 • 1939-Apare, la Bucureşti, săptămânal, revista “România literară”, sub conducerea lui Cezar Petrescu.

 

3 aprilie

 

 • 1646-S-a terminat construcţia mănăstirii Plătăreşti, ctitorie a lui Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti (1632-1654).matei-basarab
 • 1653-S-a încheiat prima domnie a lui Vasile Lupu în Moldova (1634-1653). Acest domnitor umanist a dus o politică de susţinere a ortodoxiei în Peninsula Balcanică, a ctitorit biserica Trei Ierarhi din Iaşi, a întemeiat Academia Vasiliană şi a sprijinit activitatea tipografică în Moldova.vasile-lupu
 • 1850-Domnitorul Grigore Alexandru Ghica a înfiinţat Corpul Jandarmilor.
 • 1953-A murit Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României (1930-1940) (n.15.10.1893).carol-al-iie28093lea-de-hohenzollerne28093sigmaringen

 

4 aprilie

 

 • 1459-Tratat de pace între Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-1504), şi reprezentantul Poloniei, Andrei Adrowasz. Se prevedea încetarea stării de război între Moldova şi Polonia, îndepărtarea lui Petru Aron de la hotarele Moldovei, recunoaşterea suzeranităţii polone de către Ştefan.stefan-cel-mare
 • 1714-Domnitorul Constantin Brâncoveanu este detronat la Bucureşti.brancoveanu
 • 1877-S-a semnat, la Bucureşti, Convenţia româno-rusă, care reglementa trecerea trupelor ţariste pe teritoriul României spre frontul din Balcani.
 • 1877-Înfiinţarea Societăţii Ştiinţelor Medicale din Bucureşti.
 • 1968-Asasinarea lui Martin Luther King, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, cunoscut militant pentru apărarea drepturilor civile ale populaţiei de culoare din SUA (n.15.01.1929).martin-luther-king

 

5 aprilie

 

 • 1794-A fost ghilotinat Georges-Jacques Danton, revoluţionar francez, unul dintre conducătorii Revoluţiei burgheze din Franţa din 1789 (n.28.10.1759).
 • 1932-S-a născut scriitorul Fănuş Neagu, membru corespondent al Academiei Române, director al Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti (1993-1997) (“Îngerul a strigat”, “Frumoşii nebuni ai marilor oraşe. Fals tratat despre iubire”, “Amantul Marii Doamne Dracula”).LANSARE FILM - CONFERINTA
 • 1933-S-a născut Romulus Vulpescu, poet, prozator şi traducător.
 • 1955-După 50 de ani de activitate, Sir Winston Leonard Spencer Churchill se retrage din viaţa politică pentru a se dedica scrisului. Pentru operele sale, în special pentru “Al doilea război mondial” (în şase volume), i se decernează Premiul Nobel pentru Literatură în 1953, cînd primeşte titlul de lord. Printr-o hotărîre a Congresului va deveni, în 1963, cetăţean de onoare al SUA.

 

6 aprilie

 

 • 885-A murit Metodiu, cel mai apropiat colaborator al lui Kiril în crearea alfabetului slavon
 • 1199-A murit Richard I Inimă de Leu, rege al Angliei în perioada 1189-1199, participant la cea de-a treia cruciadă (1189-1192); simbol al cavalerului medieval, gloria lui s-a răspândit prin legende (n.08.09.1157).richard-i-inima-de-leu
 • 1749-Constantin Mavrocordat aboleşte şerbia în Moldova, prin redefinirea statutului vecinilor, care nu mai sunt consideraţi robi, ci ţărani fără pămînt. Anterior, la 05.08.1746, se instituise aceeaşi reformă în Muntenia, desfiinţând rumânia.

·  1795 – Apare prima carte românească de matematică, “Aritmetica”, tipărită în Moldova şi datorată episcopului de Hotin, Amfilohie.

Calendarul Săptămânii

Tags:


17 februarie
giordano-bruno1600 – Giordano Bruno – filosof renascentist italian, adept al teoriei coperniciene despre Univers (conform acestei teorii, Pământul şi celelalte planete se rotesc în jurul Soarelui şi în jurul propriilor axe), pe care o dezvoltă, este ars pe rug, la Roma, ca eretic, din ordinul Inchiziţiei (n.1548).
barbu-stirbei1850 – Domnitorul Barbu Ştirbei dă afişul domnesc privind organizarea şcolilor din Ţara Românească.
heinrich-haine1856 – A murit poetul Heinrich Heine, ultimul reprezentant al romantismului german (n.13.12.1797).
1866 – Începe să funcţioneze  Banca României.   Primul preşedinte al Consiliului de administraţie a fost Ion Ghica.

1874 – S-a născut Thomas J. Watson, Sr.,   primul  preşedinte  al  IBM (International  Business  Machines) (m.19.06.1956).
1877 – S-a născut Andre Maginot, om politic francez, ministru de război. La 11.12.1929, propune întărirea graniţei franco-germane printr-o linie de fortificaţii, cunoscută sub numele de “Linia Maginot” (m.07.01.1932).
1917 – S-a născut cîntăreaţa Ioana Radu, interpretă de romanţe şi muzică populară (m.1990).
academia-romana1947 – A murit scriitoarea franceză de origine română Elena Văcărescu. A fost laureată în două rînduri cu premiul Academiei Franceze. A tradus în limba franceză din poeziile lui Eminescu, Blaga, Goga, Topîrceanu, Minulescu, Vinea (n.21.09.1864).
1993 – Academia Română hotărăşte revenirea la scrierea cu “â” în interiorul cuvîntului şi a formei “sunt” în loc de “sînt”.

18 februarie

michelangelo1564 – A murit Michelangelo Buonarroti, sculptor, pictor, arhitect şi poet italian, recunoscut ca fiind cel mai de s e a m ă a r t i s t renascentist (sculpturile: “Pieta”, “Moise”,  “David”) (n.06.03.1475).
1745 – S-a născut fi zi ci an u l   i tal i an Alessandro Volta, i n ven tato ru l  p i l ei electrice (m.05.03.1827).
1790 – Apare, la Iaşi, periodicul de limba franceză “Courier de Moldavie”.
1854 – A început construirea liniilor de telegraf electric Bucureşti-Giurgiu, Bucureşti-Ploieşti-Braşov, Timişoara-Lugoj-Orşova, făcîndu-se astfel legătura între liniile telegrafice din Principate şi cele din Transilvania.
regina-elisabeta1916 – A murit regina Elisabeta (Carmen Sylva), prima regină a României, soţia regelui Carol I (n.17.12.1843).
1929 – A avut loc prima transmisie de teatru radiofonic la Radiodifuziunea Română, cu piesa într-un act “Ce ştie satul?” de V. Al. Jean, în interpretarea actorilor Maria Filotti, Ronald Bulfinski şi Victoria Mierlescu.
1930 – Descoperirea celei de-a noua planete a sistemului solar, Pluton, de către americanul Clyde Tombaugh de la Observatorul Lowell, aflat la Flagstaff, statul Arizona, SUA.

19 februarie
constantin-brancusi1876 – S-a născut sculptorul Constantin Brâncuşi, membru post-mortem al Academiei Române. Artist al artei secolului XX, Brâncuşi a exprimat în creaţia sa, esenţializată şi purificată în liniile care o compun, o viziune cu totul nouă asupra lumii, în care sînt regăsite miturile primordiale ale omenirii, dar şi elementele inconfundabile ale artei populare româneşti (m.16.03.1957).
1878 – Tratatul de pace ruso-turc de la San Stefano, care încheia războiul ruso-turc. Se recunoştea independenţa României, dar cu sacrificarea Dobrogei, care era cedată Rusiei, iar aceasta îşi rezerva dreptul de a o schimba “cu partea Basarabiei detaşată la 1856”.
marin-sorescu1904 – S-a născut filosoful Mircea Vulcănescu (m.28.11.1952).
1936 – S-a născut Marin Sorescu, poet, dramaturg şi eseist, ministru al Culturii (1995), membru al Academiei Române (Premiul mondial de poezie “Fernando Riello”, Madrid, 1983; Premiul Herder pentru întreaga operă, 1991) (m.06.12.1996).


20 februarie

1849 – Împăratul Austriei, Franz Joseph I, promulgă o Constituţie prin care se recunoaşte Transilvaniei o autonomie limitată.
eugen-barbu1924 – S-a născut Eugen Barbu, scriitor, scenarist,  publicist (m.07.09.1993). 1 926 – D eb u tu l
revistei bucureştene “Viaţa literară” (apare p în ă în 1 9 3 8 , c u întreruperi), sub direcţia lui George Murnu. S-a născut Mircea Maliţa, scriitor, matematician şi om politic, membru al Academiei Române.
1927 – S-a născut actorul american Sidney Poitier (“Ghici cine vine la cină”, “Lanţul”). A primit, în 1964, primul Oscar acordat unui actor de culoare.
maria-tanase1932 – Apare, la Bucureşti, “România literară”, gazetă de critică şi informaţie literară, artistică şi culturală.
1937 – Debutează, la p o s t u l d e r a d i o B u cu reşti , M ari a Tănase, cea care va d e v e n i s i m b o l u l cîn tecu l u i p o p u l ar românesc.
1 9 3 8    –    Se decretează  o  n ou a Constituţie, promulgată la 27.02.1938, prin care se introduce dictatura regală a lui Carol al II-lea (1930-1940) şi sfîrşitul regimului parlamentar.

21 februarie
1677 – A murit filosoful olandez Benedictus (Baruch) de Spinoza, unul dintre marii precursori ai filosofiei moderne („Etica demonstrată în mod geometric”) (n.24.11.1632).
1805 – S-a născut Timotei Cipariu, filolog şi lingvist, unul dintre fruntaşii Revoluţiei de la 1848 din Transilvania, întemeietor al Societăţii “Astra” şi primul vicepreşedinte al acesteia, membru al Societăţii  Academice  Române
(m.03.09.1887).
1941 – Ordonanţa guvernului maghiar nr.1440 anula în Transilvania de Nord Est, ocupată de Ungaria horthystă prin Dictatul de la Viena, reforma agrară românească din 1921. Se anulau, în acelaşi timp, şi toate achiziţiile făcute de români în perioada 1918-1940.

23 februarie
1821 – Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, adresează o proclamaţie către locuitorii Moldovei, prin care le garantează persoana şi averea pentru perioada în care eteriştii sînt pe teritoriul statului.
1821 – Ţarul Rusiei, Alexandru I, dezavuează revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu în Ţara Românească şi mişcarea lui Alexandru Ipsilanti, declarându-se de acord cu venirea trupelor otomane la nord de Dunăre.
nicolae-golescu1856 – în numele conaţionalilor săi, Nicolae Golescu adresează plenipotenţiarilor Marii Britanii, Franţei şi ai Regatului Sardiniei la Congresul de la Paris, un memoriu în care cerea unirea Moldovei cu Muntenia într-un stat independent, sub garanţia marilor puteri europene.
1869 – Se întemeiează Partidul Naţional Român din Transilvania, sub conducerea lui Ilie Măcelariu.
1 9 2 9 – În c e p ş i în R o m â n i a con cu rsu ril e de frum u seţe, pri n declararea Magdei Demetrescu drept “Miss România 1929”.
1965 – A murit Stan Laurel, actor american, pe numele său adevarat Arthur Stanley Jefferson. A format împreună cu Oliver Hardy un cuplu comic de neuitat, “Stan şi Bran” (n.16.06.1890).
1955 – A murit Paul Claudel, poet, dramaturg şi diplomat francez, unul dintre reprezentanţii cei mai de seamă ai curentului şi grupării Renouveau catholique (“Oraşul”, “Cele cinci mari ode”, “Pâine amară”, “Povestea lui Tobi şi a Sarei”) (n.06.08.1868).

Calendarul Săptămânii

Tags:


3 Februarie
johann-gutenberg1468 – A murit Johann Gutenberg inventator german al tiparului. Împreuna cu J. Fust imprima, în anul 1448, celebra “Biblie cu 42 de rânduri”.
1809 – S-a născut Felix Mendelssohn Bartholdy, compozitor, dirijor şi pianist german (m.04.12.1847). 1828 – S-a născut scriitoarea Elena Ghica, cunoscută sub numele de Dora D’Istria (m.1888).
1870 – A murit, la Budapesta, Emanoil Gojdu, avocat si om politic, care a reprezentat interesele comunitatii românesti din Transilvania si Ungaria.
1890 – Premiera piesei “Năpasta” de I.L.Caragiale, cu Grigore Manolescu, Constantin Nottara, Aristizza Romanescu.
1892 – S-a născut istoriograful Gheorghe I. Brătianu (m.1953).
1908 – Se constituie Partidul Conservator Democrat, sub conducerea lui Take lonescu.
thomas-woodrow1924 – A murit preşedintele SUA, Thomas Woodrow, politician reformator în plan intern, care a contribuit fundamental la grăbirea deznodămîntului Primului Război Mondial prin decizia luată asupra participării SUA la operaţiunile militare de partea Antantei (începînd cu anul 1917). Programul său în 14 puncte a pus bazele ordinii mondiale postbelice, chiar dacă în propria ţară a fost criticat aspru şi respins. Angajamentul personal în favoarea păcii depus de cel de-al 28-lea preşedinte american a fost răsplătit în anul 1919 cu decernarea Premiului Nobel pentru Pace (n.28.12.1856).
1947 – Miron Radu Paraschivescu publică în ziarul “Scînteia” (al PCR) atacuri violente contra lui Tudor Arghezi, acuzat de atitudini politice reacţionare (3-5 februarie 1947).

4 Februarie
1809 – S-a născut poetul Vasile Cârlova (m.18.09.1831).
1849 – A murit Costache Conachi, unul dintre poeţii reprezentativi ai perioadei de început a literaturii noastre (n.14.10.1777).
1900 – S-a născut poetul francez Jacques Prevert (m.11.04.1977).
1902 – S-a născut celebrul aviator american Charles A. Lindbergh, care la 20/21 mai 1927 a realizat primul zbor fără întrerupere pe deasupra Atlanticului.
1906 – S-a născut astronomul american Clyde W. Tombaugh, care a descoperit, în 1930, planeta Pluto.
1909 – Are loc, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, premiera piesei “Apus de soare” de Barbu Ştefănescu Delavrancea.
1934 – Echipajul român de bob de două persoane (Al. Frim şi V. Dumitrescu) cucereşte titlul de campion mondial, la Engelberg, Elveţia. Pentru rezultatele obtinuţe, sportivilor li s-a decernat “Premiul naţional pentru sport”.

5 Februarie
alecu-russo1859 – A murit Alecu Russo, ideolog al generaţiei de la 1848. Este autorul volumului “Cîntarea României”, tipărit anonim; fără a revendica vreodată explicit această operă, a furnizat unul dintre cele mai cunoscute litigii de paternitate literară din istoria literaturii române (n.17.03.1819).
1931 – S-a născut Sumya Haruiya, directorul Asociatiei de prietenie Japonia-România (din 1993). În perioada 19871990 a fost lector de limba japoneza la Universitatea Bucuresti, iar între 1992-1997 lector de limba româna la Foreign Studies Institutes. A facut numeroase traduceri din literatura româna (“Padurea spânzuratilor” de Liviu Rebreanu, “La tiganci” de Mircea Eliade, “Satra” de Zaharia Stancu etc).
1939 – A murit Gheorghe Ţiţeica, matematician, deschizător de drumuri în geometria diferenţială, membru al Academiei Române (n.17.10.1873).
1963 – A murit, în penitenciarul Rîmnicu Sărat, Ion Mihalache, unul dintre fondatorii Partidului Ţărănesc, preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc, ministru de Interne în guvernele Vaida-Voievod şi Iuliu Maniu (n. 18.02.1882).
gheorghe-hagi1965 – S-a născut fotbalistul Gheorghe Hagi, considerat cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor.
1 983 – Anişoara Cuşmir realizează un nou record mondial de sală la săritura în lungime (6,92 m).


6 Februarie

1696 – Apare, în tipografia instalată la mănăstirea Snagov, prima tiparitură: “Orînduiala slujbei Sfinţilor Constantin şi Elena”. Cartea, publicată sub îngrijirea lui Antim Ivireanul, era dedicată lui Constantin Brâncoveanu.
1793 – A murit dramaturgul Carlo Goldoni, supranumit de către Voltaire “Moliere al Italiei”. A reformat commedia dell’arte, îndreptînd-o pe făgaşul realismului modern (n.25.02.1707).
1857 – Apare, la Bucureşti, ziarul unionist “Concordia”, care, în acelaşi an, îşi schimbă denumirea în “Românul” (director C.A.Rosetti). Ziarul era purtătorul de cuvînt al liberalilor radicali.
1866 – B.P.Haşdeu editează, la Bucureşti, revista săptămînală satirico-umoristică “Satyrul” (apare pînă la 06.06.1866).
spiru-haret1885 – Spiru Haret este numit secretar general al Ministerului Instrucţiei şi al Cultelor.
1889 – S-a născut Krikor H. Zambaccian, colecţionar şi critic de artă (m.18.09.1962).
1891 – S-a născut poetul Adrian Maniu, distins cu premiul naţional de poezie pe anul 1938 (“Vrăjitorul apelor”, “Lîngă pămînt”) (m.20.04.1968).
1952 – Elisabeta a II-a a fost proclamată Regină a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

8 Februarie
1828 – S-a născut scriitorul francez Jules Verne, creator al romanului ştiinţific de anticipaţie (“Călătorie spre centrul pămîntului”, “Copiii căpitanului Grant”, “Cinci săptămîni în balon”) (m.24.03.1905).
1856 – Barbu Ştirbei decretează desfiinţarea robiei în Tara Românească.
alexandru-ioan-cuza1859 – Intrarea triumfală a lui Alexandru Ioan Cuza în Bucureşti, după dubla sa alegere ca domn al Principatelor Române.
1880 – Germania, Franţa şi Anglia recunosc independenţa de stat a României.
1888 – S-a născut Giuseppe Ungaretti, poet şi eseist italian (“Bucuria naufragiilor”, “Viaţa unui om”, “Deşertul şi dincolo de el”) (m.1970).
jack-lemmon1925 – S-a născut actorul american Jack Lemmon.
1931 – S-a născut actorul american James Dean (“Uriaşul”, “Rebel fără cauză”, “La est de Eden”) (m.30.09.1955).
1932 – S-a născut actorul Emanoil Petruţ (m.08.08.1983).


9 Februarie

1773 – S-a născut William Henry Harrison, preşedinte al SUA.
1874 – A murit istoricul francez Jules Michelet (n.21.08.1798).
dostoievski1881 – A murit scriitorul rus Fiodor Mihailovici Dostoievski (“Fraţii Karamazov”, “Crimă şi pedeapsă”,
“Idiotul”) (n.11.11.1821).
1 904 – Flota japoneză atacă pe neaşteptate fortareaţa rusă Port-Arthur. Începe războiul ruso-japonez (1904-1905), încheiat prin tratatul de pace de la Portsmouth (1905).
1919 – România şi Polonia au stabilit relaţii diplomatice.
1929 – S-a încheiat, la Moscova, între URSS, România, Letonia şi Estonia un acord prin care statele semnatare se obligau să pună în aplicare Pactul Briand-Kellogg, de renunţare la război ca instrument de politică naţională, încă înainte de ratificarea lui de către toate statele. Peste 10 ani, Rusia invada Finlanda, Estonia, Letonia, Polonia, Basarabia.
1940 – S-a născut, la Cape Town, scriitorul John Maxwell Coetzee, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2003.
1957 – A murit Miklos Horthy, regent al regimului monarhic în Ungaria (1920-1945). În planul politicii externe, Horthy s-a apropiat de regimul fascist al Reichului german, în încercarea de a obţine revizuirea Tratatului de la Trianon (1920), un act care impusese Ungariei mari cedări teritoriale (n.18.06.1868).
1959 – Japonia anunţă renunţarea totală la armele nucleare.
alain-delon1995 – Alain Delon, actor, regizor şi producător francez, primeşte “Ursul de aur” pentru întreaga carieră, la Festivalul de film de la Berlin.

Calendarul Săptămânii

Tags: ,


15 ianuarie
Eminescu1850 – S-a născut marele poet român Mihai Eminescu (“Luceafărul”, “Scrisoarea a III-a”, “Epigonii”) (m.15.06.1889).
1870 – Ministrul de Externe adresează marilor puteri europene o notă prin care cere recunoaşterea oficială a  denumirii de România.
1880 – Legea pentru înfiinţarea Casei de Economii.
martin-luther-king1929 – S-a născut Martin Luther King, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, cu noscu t m il itan t pentru apărarea drepturilor civile ale populaţiei de culoare din SUA, asasinat la 04.04.1968.
2009 – Apare la Roşiorii de Vede OPINIA TELEORMANULUI, săptămânal independent de informaţie, atitudine şi investigaţii, avându-l ca director fondator pe Ion BĂDOI 16 ianuarie
1885 – Apare noul organ de presă junimist “România liberă”, ce reflectă grupul junimist intrat în Camere la alegerile din noiembrie 1884.
george-calinescu1946 – George Călinescu începe, la Facultatea de Litere din Universitatea Bu cu reşti, cu rsu l “Istoria literară ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică” cu lecţia de deschidere intitulată
“Sensul clasicismului”. 1969 – Studentul Jan Palach, în vîrstă de 20 de ani, îşi dă foc, la Praga, pentru a protesta împotriva invaziei armatei sovietice în Cehoslovacia.


17
ianuarie
1749 – Domnitorul Grigore Ghica dă hrisovul prin care reorganizează învăţămîntul din Transilvania. Hrisovul stabileste şi bugetul Academiei Domneşti din Bucureşti.
1821 – A fost redactat “Cererile norodului românesc”, document cu caracter constituţional. În cele peste 30 de puncte ale acestui act, se evidenţia scopul revoluţiei de la 1821, ca fiind acela de a se pune capăt amestecului puterilor străine în treburile interne ale ţării, ca şi realizarea unor reforme.
cehov1860 – S-a născut dramaturgul şi prozatorul rus A . P . C e h o v ( ” D o a m n a   c u căţel u l “, “Trei surori”, “Livada de vişini”, “Pescăruşul”) (m.02.06.1904).
nicolae-iorga187 1 – S-a născut Nicolae Iorga, istoric, critic literar, dramaturg, memorialist (“Oameni cari au fost”, “O viaţă de om”, “Istoria literaturii române în veacul al XIX-lea”) (m.27.11.1940).
alcapone1899 – S-a n ăscu t cel m ai faimos gangster american, Al Capone, supranumit Cicatrice (Scarface), cel care a dominat crima organizată în Chicago din 1925 pînă în 1931 (m.25.01.1947).


18
ianuarie
1689 – S-a născut Charles Louis de Secondat Montesquieu, scriitor şi filosof reprezentativ al iluminismului francez.
1799 – Francezul Louis Robert primeşte brevetul pentru descoperirea sa din 1798, prima instalaţie de produs hîrtie.
1821 – A murit Alexandru Şuţu, ultimul domn fanariot din Ţara Românească.
1821 – Începutul Revoluţiei de la 1821. Marii boieri Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu, membri ai Comitetului de Oblăduire, dar şi ai Eteriei, încheie o înţelegere cu Tudor Vladimirescu, prin care îi făgăduiesc slugerului să-i acorde tot sprijinul pentru ridicarea poporului la luptă.
vasile-alecsandri1844 – La lasi, se joacă, în premieră, comedia lui Vasile Alecsandri, “Iorgu de la Sadagura”, p r i m a s c r i e r e dramatică originală a lui Alecsandri, con si derată ca piatră de temelie a dramaturgiei româneşti.
1847 – Franz Liszt concertează la Iaşi, în casa vistiernicului Alecu Balş, unde face cunoştinţă cu Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Costache Negri.
1848 – S-a născut Ioan Slavici, nuvelist, romancier, memorialist, dramaturg şi gazetar (“Moara cu noroc”, “Popa Tanda”, “Mara”, “Fata de birău”) (m.17.08.1925).
spiru-haret1878    – Spiru Haret îşi ia doctoratul înm a te m a ti c i l a Sorbona cu o teză de mecanică cerească devenită celebră.
1879  – La Teatrul Naţional din Bucureşti, are loc premiera comediei “O noapte furtunoasă” de I.L.Caragiale.


19 ianuarie
1737 – S-a născut scriitorul francez Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, precursor al romantismului; a scris, printre altele, romanul „Paul şi Virginia” (m.21.01.1814).
1798 – S-a născut Auguste Comte, filosof şi sociolog francez (“Curs de filosofie pozitivă”) (m.1857).
allan-poe1809 – S-a născut scriitorul american Edgar A l l a n P o e (m.07.10.1849). 1839 – S-a născut pictorul fran cez Pau l C e z a n n e  (m.22.10.1906).
1889 – Statul român  devine proprietarul tuturor căilor ferate de pe teritoriul României, care măsurau 1.377 km.


20 ianuarie
1818 – A murit scriitorul Dimitrie Ţichindeal, autor al primei culegeri de fabule în limba română, “Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţăturii” (n.1775).
literatorul1880 – Apare, la Bucureşti, revista “Literatorul” (pînă în 1 91 9 , cu întreruperi şi schimbări de t i t l u ) , s u b conducerea lui Alexandru Macedonski.
1884 – Ia fiinţă, din iniţiativa lui Spiru Haret, “Casa pentru ajutorul şcoalelor”. 
johnny-weissmuller-tarzan1984 – A murit  înotătorul şi actorul american J o h n n y We iss m u 11e r,  HE** care a jucat în filmul „Tarzan”. A obţi n u t ci n ci medalii olimpice (Olimpiadele din 1924şi 1928) (n.02.06.1904).
1986 – A murit Jaroslav Seifert, poet si publicist ceh; a militat pentru apararea scriitorilor persecutati politic si a fost unul dintre semnatarii Cartei 77; a primit Premiul Nobel pentru Literatura în anul 1984 (n.23.10.1901).

Arhiva

Activitate

Vizite: